...

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde afgelopen maandag de verlenging van het contract goed. Recip-e vzw is de organisatie die de elektronische uitwisseling van digitale voorschriften beheert. De Raad van Bestuur is samengesteld uit de verschillende beroepsverenigingen van de zorgverleners. De vzw werd opgericht om een gedecentraliseerd beheer van gezondheidsgegevens te verzekeren. Artsen en andere zorgverleners vonden het niet verantwoord dat de overheid het beheer van die gegevens naar zich zou toe trekken. Maar het ziet ernaar uit dat politici, 15 jaar later, toch opnieuw kiezen voor centralisatie. Recip-e had gerekend op een verlenging van het contract met drie jaar - maar al een tijdje verkiest het Riziv een kortere verlengingsduur voor de overeenkomst. Dat heeft te maken met de verwachte invoering van digitale verwijsvoorschriften, weet Recip-e-voorzitter Marc Moens. Als een arts een voorschrift maakt voor een andere zorgverlener - een kinesitherapeut of een verpleegkundige, bijvoorbeeld - dan zal dat binnenkort eveneens langs elektronische weg bij de uitvoerder ervan belanden. Het digitale verwijsvoorschrift zou mogelijk worden dankzij de wet met diverse dringende bepalingen inzake gezondheid. Het is een monsterwet die een hele reeks zaken regelt. Bijvoorbeeld ook de vergoeding van een arts die euthanasie uitvoert. Of de werking van de federale eenheid die instaat voor audits van ziekenhuizen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke diende het ontwerp van wet in november vorig jaar bij de Kamer in en vroeg om een dringende behandeling ervan. Dat de wet na meer dan een half jaar nog steeds niet is goedgekeurd, ligt aan dezelfde minister, die eerst met de Franse Gemeenschap een akkoord over een vergelijkend toelatingsexamen voor de opleidingen geneeskunde en tandarts wilde onderhandelen. Nu dat akkoord er is, schrapte de Commissie Volksgezondheid vorige week het beruchte 'artikel 69' uit de wet diverse bepalingen. Over de definitieve tekst kunnen de Kamerleden in de plenaire vergadering nu eerstdaags stemmen. Voor deze wet moeten alle digitale voorschriften - verwijs- én geneesmiddelenvoorschriften - in een unieke centrale databank terechtkomen. Voor het beheer van die databank staan het Riziv, de FOD Volksgezondheid en het FAGG samen in - al kunnen deze administratieve diensten die opdracht wel uitbesteden. "Het is mogelijk dat er een addendum komt aan het contract met Recip-e, waardoor deze vzw ook de digitale verwijsvoorschriften zal beheren", zegt Marc Moens. Maar hij wijst erop dat zijn syndicaat zich zorgen maakt over de wettelijke basis die nu wordt gelegd. "Het is de terugkeer naar het concept van Be-health van 15 jaar geleden, waarbij de overheid de gezondheidsgegevens van de burgers centraal beheert. Niet alleen artsen maar ook juristen zetten daar vraagtekens bij." Eind april tekenden de drie artsensyndicaten nog samen een brief aan de voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Ze wilden het beheer van de digitale verwijsvoorschriften op de agenda van de NCAZ plaatsen. Ze vinden dat dat het best wordt toevertrouwd aan een organisatie waarin de zorgverleners zelf toezicht houden op het systeem - met andere woorden: Recip-e.