...

In november kreeg het Verzekeringscomité hierover een nota van het Actuariaat van het Riziv. De index van de gezondheidsbegroting wordt al in juni van het jaar ervoor vastgelegd. Men kijkt dan naar de ontwaarding van het geld ten opzichte van juni het jaar ervoor.In juni 2021 zag je een stijging van de consumptieprijzen ten opzichte van juni 2020 met 1,63%. Maar de indexering van de RIZIV-begroting wordt berekend volgens de gezondheidsindex. Met de stijging van de prijzen voor alcohol, tabaksproducten, benzine en diesel wordt geen rekening gehouden. De gezondheidsindex bedroeg voor juni 2021 1,14%.De gezondheidsindex kan sterk schommelen van maand tot maand. Daarom vlakt men de index in de praktijk af tot het gemiddelde over de laatste vier maanden. Wat maakt dat de stijging die in juni al zichtbaar was, niet helemaal wordt meegenomen. De 'afgevlakte gezondheidsindex' uit de methode 'juni/juni' bedroeg maar 0,79%.Uit die indexmassa van 0,79% moest nog een oude verbintenis uit het akkoord van 2020 worden gefinancierd om drie opeenvolgende jaren het budget voor fysische geneeskunde en revalidatie met vijf miljoen te verhogen. Daarom werd de index van 0,79% lineair verlaagd tot 0,73% (zie verder box onderaan).Ondertussen rijzen de prijzen - met name voor energie - de pan uit. Pas bij het vastleggen van de index voor 2023 zal dat mee in rekening worden genomen. De gezondheidsindex voor de Riziv-begroting van 2023 wordt nu op 4,48% geraamd.De lonen van bijvoorbeeld ziekenhuispersoneel zullen binnenkort overigens wel een grotere index krijgen dan de honoraria. Deze lonen volgen het systeem van de spilindex. Telkens wanneer de afgevlakte gezondheidsindex meer dan 2% bedraagt, krijgt het verplegend personeel van het ziekenhuis bijvoorbeeld als een van de eersten een indexering.Bij een snelle stijging van de consumptieprijzen raakt de begroting van het Riziv achterop. In de nota voor het Verzekeringscomité werd dat aangetoond met de volgende grafiek.Uiteindelijk beent de Riziv-begroting de inflatie wel bij. De Riziv-begroting krijgt met het huidige systeem overigens ook een index wanneer de spilindex niet is overschreden. Dat is het voordeel.Maar ondertussen moeten artsen met hun deels 'ontwaarde' artsenhonoraria wel de stijgende prijzen en loonkosten betalen. Artsen moeten de kosten van hun praktijk ook het komende jaar blijven financieren, stipte dr. Michel Creemers (Kartel/ASGB) hierbij aan. "Men vergeet dat uit de artsenhonoria het loon van een paar tienduizend mensen wordt betaald", stelt dr. Marc Moens (Bvas).