...

Een ander punt was de discussie over de indexering van de honoraria. Zoals bekend, gingen die nog niet met 12% omhoog terwijl de huidige inflatie al rond de 8% zit. "We hopen dat de regering daarvoor op korte termijn een oplossing zoekt. Er zou misschien een voorafname kunnen komen van de volgende indexmassa", zei Thomas Gevaert (Kartel). Op langere termijn moet er een structurelere oplossing komen. De Bvas schreef een brief over de indexering van de honoraria aan de regering. Maar volgens dokter Gevaert zou de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen zelf als geheel bij de regering aandringen op een oplossing. Er werden verschillende werkgroepen aangekondigd op de vergadering. Zo komen er zeven werkgroepen voor de transversale projecten zoals het voortraject voor diabetes, of het zorgtraject voor obesitas bij kinderen. De artsenorganisaties moeten hun deelnemers bekend maken tegen 11 april. Marc Moens (Bvas) wijst erop dat het niet evident is om telkens kandidaten te vinden. Vooral niet nu de modernisering van het overleg vereist dat er vergaderingen tijdens de werkuren plaatsvinden. "Wie wil zijn consultatie in de steek laten als hij een habbekrats als schadeloosstelling krijgt?" Roel Van Giel (AADM) denkt dat de artsenorganisaties beter samenwerken om al deze werkgroepen te helpen bemannen. De NCAZ hakte ook de knoop door over de dossiers van enkele wachtposten. Het dossier van wachtpost Demerland is eindelijk goedgekeurd, juicht dokter Van Giel. Dat van de wachtpost Westhoek in Ieper werd terugverwezen naar de huisartsenkring, meldt Marc Moens. Het project kreeg niet de vereiste meerderheid van 70% van de huisartsen achter zich. Roel Van Giel maakt er zich evenwel nog boos over: dat is een oude regel die het Riziv al meermaals naast zich heeft neergelegd, stelt hij. En als je de blanco's niet meetelt, kom je niet aan de 30% tegenstemmen die zijn vereist. Volgens hem is er nog een juridisch advies gevraagd over de beslissing. Op het Verzekeringscomité en de NCAZ werden ondertussen ook de aantallen bekend gemaakt van de artsen die het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen afwezen. Dat daalde lichtjes in vergelijking met vorig jaar - ongeveer 1%. De cijfers zijn bij het verschijnen van deze krant vermoedelijk al beschikbaar op de website van het Riziv - ons resumé vindt u hier.