...

De PS-minister van Economie en Werk zou volgens Bvas de privéverzekeraars toegang geven tot de medische gegevens van hun cliënten zodat ze bij het afsluiten van een contract de verzekerbaarheid en het recht op vergoeding bij een schadegeval zouden kunnen beoordelen.Artikel 9 van de GDPR verbiedt het behandelen van persoonsgegevens over de gezondheid van de persoon zonder diens voorafgaandelijke toestemming, stipt Bvas aan. Het wetsvoorstel van Dermagne roept als uitzondering in dat om een algemeen belang gaat - maar die vlieger gaat niet op, stelt het artsensyndicaat."De gegevens van het medisch dossier en de gegevens die tussen artsen worden uitgewisseld hebben als enige finaliteit de best mogelijke zorg aan hun patiënten te verlenen", stellen dokter Luc Herry en dokter Marc Moens. "Deze zijn niet beperkt tot de problemen die mogelijkerwijs hun verzekerbaarheid in het gedrang zouden kunnen brengen. Bovendien bevatten nogal wat medische documenten gegevens die niet alleen over de patiënten gaan, maar ook over hun familieleden, de mensen om hen heen, de beroepsmatige relaties en nog anderen", vervolgens ze. "Zij worden er gedocumenteerd met als enig doel de patiënten te verzorgen", luidt het verder. Bescherming van deze gegevens beoogt niet alleen het in acht nemen van de persoonlijke levensfeer , maar juist ook van het algemeen belang.Die arts mag, zo onderstreept het syndicaat nog eens, geen gegevens doorgeven zonder voorafgaandelijk het akkoord van de patiënt, zoals ook de GDPR dat vereist.BVAS roept het grote publiek en de politieke wereld op om dit onzinnig initiatief van de minister stop te zetten.