...

De nieuwe nomenclatuurnummers zouden gelden vanaf 1 augustus dit jaar. De 'oude' prestaties 101990, 101835 en 101135 verdwijnen dezelfde dag. De pas goedgekeurde regeling gaat terug op de tekst die al in december 2021 van de TGR, de Commissie Artsen-Ziekenfondsen en het Verzekeringscomité het licht op groen kreeg - maar een aantal zaken werden aangepast. Met name het plafond van vier telefonische consultaties én vier videoconsultaties per jaar is geschrapt. Het Riziv denkt dat dit aantal sowieso zelden overschreden zal worden - maar het plafond werd te beperkend bevonden voor bijvoorbeeld de opvolging van patiënten met een chronische aandoening. Het Riziv verwacht ook geen negatieve impact op de begroting. De regeling noemt het Riziv zelf maar tijdelijk - experts werken een definitieve regeling uit (zie de vorige edities van Artsenkrant). De nieuwe, pas goedgekeurde versie van het KB beschrijft preciezer de beveiliging bij een videoconsultatie: het 'signaal' over het internet moet versleuteld zijn, het consult opnemen is niet mogelijk, uitwisseling van documenten is wel mogelijk voor zover de wettelijke regels worden nageleefd. Een raadpleging op afstand is alleen mogelijk bij een bestaande 'therapeutische relatie': dat is met de GMD-houdend arts of met een huisarts uit dezelfde praktijk, of minstens met een arts met wie er in de voorbije twee jaar een fysiek consult heeft plaatsgevonden. Een uitzondering maakt het KB voor de specialist na doorverwijzing door een huisarts, én voor de huisarts met wachtdienst. Een consult op afstand omvat minstens een volledige anamnese en eventueel een behandelvoorstel. Het consult wordt aangevraagd door de patiënt. De arts kan er in de regel alleen maar mee toestemmen als hij toegang heeft tot het dossier van de patiënt. Hij moet het tijdstip van de aanvraag noteren en bijhouden in het dossier - en moet ook een verslag vastleggen: reden van het consult, de aanbevelingen die werden gegeven, aanpassingen aan de behandelingen, afgeleverde documenten,... Het Verzekeringscomité nam het voorstel aan zonder nog verdere opmerkingen, meldt ons Marc Moens (Bvas). De timing om dit voor 1 augustus nog door de ministerraad te krijgen en in het Staatsblad te publiceren, zit wel zeer krap, merkt hij nog op.