...

'Het gaat om 'een voorontwerp van budgettaire wet' die beslissingen van de begrotingscontrole in maart 2022 uitvoert. De ontwerptekst gaat nu voor advies naar de Raad van State.Dit bedrag werd vorige week maandag in de Nationale Commissie eveneens genoemd: het betreft een voorafname van de indexmassa voor 2023 die naar het budget van 2022 wordt overgeheveld.Daarmee zouden de honoraria al een tussentijdse indexering van 2% op 1 juni krijgen. De gezondheidsindex toegepast op de Riziv-begroting 2022 werd midden vorig jaar vastgelegd op 0,79% - maar ondertussen bedraagt de inflatie al 8%.Om de kloof tussen de gezondheidsindex en de index die bijvoorbeeld toegepast wordt voor de lonen wat te dichten, krijgen de artsen en zorgverleners voor hun honoraria dus al een voorafname op de index voor 2023%. "Dat is een pluim die we wel op onze hoed mogen steken", claimt Thomas Gevaert (Kartel/ASGB). "We hebben dit als eerste en als enige artsensyndicaat tot tweemaal toe in de Nationale Commissie aangekaart.""Al moeten we de Riziv-administratie dankbaar zijn die dat hebben opgepikt en het dossier op de tafel van de regering heeft gelegd.", voert dokter Gevaert eraan toe.Marc Moens (Bvas) bevestigt dat hierover een mededeling werd gedaan op de Nationale Commissie van 2 mei. De Algemene Raad van het Riziv moet de beslissing trouwens ook nog goedkeuren, omdat het een wijziging van de Riziv-begroting voor 2022 betreft.Volgens dokter Michel Creemers (Kartel/ASGB) zal de tussentijdse index van 2% lineair worden toegepast, maar volgens dokter Moens is daarover de beslissing nog echt niet genomen. "De akkoorden- en overeenkomstencommissies zullen zelf mogen bepalen hoe het bedrag kan worden verdeeld", stelt hij. Maar het syndicaat van Moens is zeker opnieuw voorstander van een lineaire verdeling.Het gevolg is wel dat artsen in 2023 een lager indexcijfer zullen krijgen. Als de gezondheidsindex voor 2023 rond deze tijd op 8% wordt vastgeklikt, zullen de honoraria in 2023 nog maar 6% worden geïndexeerd."Maar dat helpt nu toch al voor een stuk de afstand te overbruggen tussen de inkomsten van artsen vandaag en de gestegen uitgaven waarmee ze geconfronteerd worden, zoals de personeelskosten", aldus dokter Gevaert.En als de 2% in juni lineair verdeeld zou worden over de artsenhonoria, dan houdt dat voor Kartel/ASGB zeker niet in dat dat voor de rest van de index voor 2023 ook zo zal gebeuren. De ruimere indexmassa moet voor dit artsensyndicaat aangewend worden om de inkomensongelijkheden tussen de verschillende medische disciplines wat te nivelleren, onderstrepen zowel Creemers als Gevaert.