...

De gezondheidsbegroting voor 2022 kreeg een index van 0,79%. Het akkoord artsen-ziekenfondsen verhoogde sommige artsenhonoria selectief met 079%.Ondertussen bedraagt de inflatie al ruim 8%. Energiekosten en lonen van personeel gaan ook voor de zorgverleners omhoog. De regering doet daarom een voorafname van de indexmassa voor de honoraria in 2023 om artsen vanaf juni een wat hoger indexering van de honoraria toe te kennen."BVAS waardeert deze correctie, al volstaat die niet om het verlies voor de artsen helemaal te compenseren", stelt Bvas-voorzitter Luc Herry in een persmededeling.De 2% indexering wordt in principe lineair toegepast. Maar de Algemene Raad van het Riziv, die de beslissing nog moet goedkeuren, kan een gemotiveerde afwijking toestaan, weet dokter Herry.Het gevolg is wel dat artsen in 2023 een lager indexcijfer zullen ontvangen, vervolgt hij. Als de gezondheidsindex voor 2023 rond deze tijd op 8% wordt vastgeklikt, volgt er begin 2023 nog een indexering met 6%, die selectief toegekend zal worden.Bvas voegt bij de persmededeling ook een brief die het op 14 maart naar de regering verstuurde om tijdens de begrotingscontrole een minstens gedeeltelijke correctie van de indexering toe te passen.Daarmee wil het, zonder zoveel woorden, de claim van ASGB/Kartel ondergraven dat de maatregel er gekomen is dankzij hun acties.De brief verwijst bovendien naar een schrijven van het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers binnen de Federatie Vrije Beroepen, waarvan Bvas ook deel uitmaakt. Daarin werd al op 16 februari 2022 aangedrongen op een correctiemaatregel.Marc Moens, voorzitter van Vas, wees ons er al eerder op dat de claim van dokter Thomas Gevaert, co-voorzitter van Kartel, "flauw" was."Alle zorgverleners die via honoraria worden betaald (artsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen, logopedisten, kinesitherapeuten ..... ) hadden het probleem van de discriminerende indexering al aangekaart in de vergaderingen van het Verzekeringscomité van het RIZIV", aldus dokter Moens.