...

Sinds begin dit jaar moeten huisartsen het GMD van hun patiënten beheren in een erkend softwarepakket. De facturatie op papier van het GMD is niet meer mogelijk. Omdat patiënten hun rechten gekoppeld aan een geldig GMD niet zouden verliezen wanneer hun huisarts er nog steeds geen elektronisch dossier op nahoudt, verlengde een overgangsmaatregel de GMD-rechten van de patiënt automatisch tot eind van dit jaar. Maar uit de gegevens van de ziekenfondsen blijkt dat niet minder dan 1.200 huisartsen nog steeds niet tot het systeem van het elektronische GMD zijn toegetreden. Op 1 januari 2022 zouden daardoor 150.000 patiënten het recht op bijvoorbeeld een verminderd remgeld verliezen. "We weten vandaag niet wie die huisartsen zijn. Zijn het Vlaamse huisartsen, of wonen ze vooral in Brussel of Wallonië? Zijn het oudere huisartsen of ook jongere huisartsen die weigeren te werken met een erkend EMD?", vertelt dokter Marc Moens (Bvas). Om de ziekenfondsen de mogelijkheid te bieden dat te achterhalen zodat gericht kan gewerkt worden naar die groep toe, is nu voorgesteld de overgangsregeling te verlengen tot eind 2022. Die overgangsregeling beschermt alleen de GMD-rechten van de patiënt. De artsen zelf kunnen uiteraard zonder een inschrijving op MyCarenet geen GMD-honoraria meer innen. Een voorstel om de tekst van de overeenkomst met de Centra voor Medische Genetica te wijzigen, is niet aangenomen. De acht centra zijn, behalve dat in Gosselies, allemaal gesitueerd in universitaire ziekenhuizen. "De honoraria die deze centra mogen aanrekenen - iets meer dan 240 euro voor een normaal consult en ruim 640 euro voor een complex consult - spreken tot de verbeelding", zegt Moens. Dat wordt weliswaar verantwoord doordat het om zeer gevoelige zaken gaat die tevens erg technisch van aard zijn. Voor hun counseling van cliënten doen de centra in hun team een beroep op zeer uiteenlopenden profielen.En daar wringt het schoentje. De overeenkomsten bepalen dat de centra moeten werken met een psycholoog, en met een (gespecialiseerde) verpleegkundige of een maatschappelijk werker. Die minumumprofielen wilden de universiteiten nu bijsturen naar ruimere omschrijvingen als "een experthouder van een masterdiploma" en "de houder van een bachelor- of master- diploma" wiens expertise werd erkend door het diensthoofd. "Het zijn steeds de universiteiten die zich niet kunnen houden aan de minimumvoorwaarden, die hun eigen regels willen stellen", zegt Moens. Het voorstel werd niet aanvaard. Voor artsen met een brevet acute geneeskunde (BAG) legt een voorstel van KB ook een activiteitsdrempel vast voor de toekenning van het 'sociaal statuut' door het Riziv. Een minimumactiviteit zou 25.000 euro gefactureerde Riziv-activiteit per jaar bedragen. De assimilatieprocedure waar deze artsen een beroep moeten op doen, wordt in afwachting van de publicatie van het betreffende KB, ook vereenvoudigd. BAG-artsen zijn een uitstervende discipline - volgens het Riziv bestaat de doelgroep nog uit 44 artsen. De Riziv-overeenkomst met de centra die complexe pancreas- of slokdarmchirurgie uitvoeren, wordt bijgestuurd. Het gaat vooral om technische punten, zoals de registratie bij het Kanker-register, maar ook de minimumvoorwaarden worden wat versoepeld. "Het is duidelijk dat de verwachtingen wat te hoog gespannen waren", zegt Moens. "Het is daarnaast belangrijk de over- levingspercentages ook op een langere termijn dan één jaar te kunnen bekijken." De onderhandelingen over een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen verlopen moeizaam, signaleert Marc Moens. Er is geen budgettaire ruimte voor nieuwe initiatieven en een index van 0,76% laat ook maar weinig speelruimte.