...

Het akkoord artsen-ziekenfondsen bevat een hoofdstukje over de modernisering van het overlegmodel. Efficiënter vergaderen tijdens de werkuren moet het mogelijk maken een diverser en jonger publiek van artsen warm te maken voor de behartiging van het beroep en de geneeskunde. "Het klopt dat vrouwelijke artsenvertegenwoordigers te schaars zijn, dat we liever jonge artsen hebben die met beide voeten in de praktijk staan. Maar als zelfstandige artsen een voormiddag hun spreekuur of operaties in de steek moeten laten om in Brussel te vergaderen, kunnen ze dat niet voor 20 euro. Je moet de gederfde inkomsten vergoeden. We staan achter de principes van de modernisering, maar koken kost geld", reageert Marc Moens (Bvas). Voor AADM en ASGB is het een cruciaal punt waarvan het Riziv werk moet maken. "De kosten vergoeden tot op het niveau van de ziekenhuisinkomsten zal niet lukken", stelt Thomas Gevaert (ASGB/Kartel). Maar korte, virtuele vergaderingen ad hoc zonder verplaatsing naar Brussel kun je makkelijker met je praktijk combineren, meent hij. Daarvoor moet je meer kandidaten kunnen vinden, met ook een sneller verloop van de mandaten. Mijn co-voorzitterschap ga ik geen jaren vasthouden- meer frisse wind is goed voor de democratie. Roel Van Giel (AADM/Domus Medica) is het daarmee eens. "Maar een vergoeding maakt wel dat mensen hun engagement ernstig nemen, dat engagement is niet vrijblijvend." Van Giel pleit voor professionalisering. "Een mandaat combineren met een voltijdse praktijk is vandaag niet meer haalbaar. Ikzelf werk nog maar halftijds in de praktijk." Voor die andere 'halftijdse' baan waarin je je inzet voor een algemeen belang moet je genoeg compensatie krijgen. "Daar moeten we meer over nadenken. Ook op het niveau van praktijken, kringen, artsenassociaties in het ziekenhuis." Lees ook: Nieuw akkoord: veel werk op de plank