...

Minister Vandenbroucke mag blij zijn als de hervorming van de nomenclatuur nog deze legislatuur plaatsvindt. Dat zegt dokter Moens - op de Nationale Commissie bleek dat professor Lieven Annemans de opdracht voor de hertekening van de intellectuele prestaties - de consultaties, het toezicht, enzovoort - terug heeft gegeven aan de NCAZ. "Hij beschouwt de opdracht als af, maar veel concreets is er niet uitgekomen", aldus de erevoorzitter van Bvas. We gaan nog even verder in op de Nationale Commissie van 23 mei. Vorige week meldden we dat AADM en Kartel/ASGB gezamenlijk aan het Riziv vroegen de toepassing van de criteria voor een weekdienst van huisartsenwachtposten te herbekijken. Maar over een ander dossier, het doorrekenen van tarificatiekosten, zijn deze twee artsensyndicaten verdeeld. Het Riziv stelt voor dat het vanaf 1 januari 2023 de tarificatiekosten die Mediportal aan de huisartsenwachtposten rekent niet meer zal financieren. In 2020 liepen de totale uitgaven hiervoor op tot bijna 170.000 euro. Het Riziv wijst erop dat andere sofwareproducenten die kosten niet aanrekenen. Ook betaalt het Riziv aan de huisartsenwachtposten de prijs van een administratieve kracht voor 0,2 VTE. Daar zit volgens de dienst de tarificatie ook in. Volgens Roel Van Giel (AADM) toont dit aan dat er iets mis is met de financieringswijze: "Dat bedrag voor een administratieve kracht blijft hetzelfde, of een wachtpost nu 80 deelnemende huisartsen telt, dan wel 300."Volgens dokter Van Giel is het voorstel om de tarificatiekosten te schrappen voorlopig van de baan." Dit wordt opnieuw bekeken bij de discussie over de financieringscriteria. Michel Creemers (Kartel/ASGB) is het eens met het voorstel van het Riziv om de tarificatiekosten niet meer te betalen. "Het Riziv moet als een goede huisvader waken over de middelen die het besteedt. Tweemaal hetzelfde betalen is uit den boze." Het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 zette een bedrag van 5,5 miljoen euro opzij om de toegankelijkheid van de geneeskunde in ons land te bevorderen. De ziekenfondsen legden het voorstel op tafel om de raadplegingen van een huisarts voor jonge patiënten tot 25 jaar die recht hebben op een voorkeurstarief en die een GMD hebben geopend, 100% terug te betalen. Daarmee valt het remgeld voor deze groep weg. Tegelijk zouden specialisten worden aangemoedigd om voor deze patiënten de elektronische betaling met derdebetalersregeling te gebruiken. De maatregel kost bij de 5,5 miljoen euro. Dokter Roel Van Giel juicht het voorstel toe maar wijst er tegelijk op dat er voor jongeren, met name in grote steden, nog andere barrières zijn dan alleen financiële om naar de huisarts te gaan. "Deze bevolkingsgroep heeft vaak zelfs geen huisarts." Een werkgroep wordt opgericht die zich buigt over beslissingsondersteuning in het elektronisch dossier bij het voorschrijven van antibiotica. Een andere werkgroep, onder voorzitterschap van Jo De Cock, bekijkt de transparantie bij elektronische facturatie. Volgens Michel Creemers zijn dit belangrijke topics, maar Marc Moens klaagt de 'werkgroepenitis' aan.