...

Onlangs brachten we u nieuws over de tijdlijn die het Riziv heeft opgesteld voor de ontwikkeling en implementatie van het digitale verwijsvoorschriften. Om patiënten te verwijzen naar verschillende zorgverleners - van ambulanciers tot zorgkundigen - wordt het verwijsvoorschrift telkens opnieuw bekeken.Voor iedere beroepsgroep die een voorschrift kan ontvangen wordt een werkgroep samengesteld met de gebruikers om de 'business analysis' te maken. Dat is het in kaart brengen van het hele proces - van de voorschrijvende arts over de patiënt naar degene die het voorschrift zal uitvoeren.Hoe moet het voorschrift eruitzien? Welke knelpunten kunnen er rijzen bij het gebruik ervan? Welke mogelijkheden biedt een digitaal voorschrift in het hele zorgproces?Zoals we dus al hebben bericht, verdeelde het Riziv de ontwikkeling van het voorschrift naargelang de beroepsgroep voor wie het bedoeld is op in drie grote fasen. In de eerste fase komt het verwijsvoorschrift naar thuisverpleegkundigen en zorgkundigen aan de beurt. In de twee grote volgende fasen alle andere beroepsgroepen - van klinisch biologen tot bandagisten.Recip-e vatte het nog eens samen in een tabel.Voor elk van die groepen is Recip-e nu op zoek naar - onder meer - artsen die willen deelnemen aan de werkgroepen - met twee uitzonderingen. Het proces voor het thuisverpleegkundig/zorgkundig voorschrift is al erg gevorderd. Volgens de timing van het Riziv moeten de softwareproducenten al begonnen zijn met de integratie ervan in de pakketten van gebruikers - artsen en verpleegkundigen.Voor fase twee meldt Recip-e verder dat voor de werkgroep die het voorschrift voor audiologen en audiciens behandelt het al genoeg kandidaten heeft gevonden.Maar vooral voor de overige groepen van fase 2 is het nu volop aan het uitkijken naar - aan de voorschrijvende kant - huisartsen en specialisten.Dokter Marc Moens, voorzitter van Recip-e, licht toe: "Uiteraard is er een specifieke insteek voor elke beroepsgroep. Elk beroep heeft immers eigen vragen waarop we een antwoord moeten vinden. Maar er is wel een algemeen stramien waaraan de informatisering moet voldoen. Dat loopt gelijk voor alle betrokken beroepen.""De uitrol van de digitale verwijsvoorschriften lijkt misschien nog verre toekomst. Maar om een duurzame en gebruiksvriendelijke toepassing te ontwikkelen die ook huidige knelpunten oplost en tegemoetkomt aan bestaande wensen, hebben we de input van het terrein nu nodig", zegt apotheker Katrien Thorré, directeur van Recip-e.Aan de werkgroepen nemen niet alleen de voorschrijvers en uitvoerders deel, maar ook patiënten.