...

Kartel-voorzitter Thomas Gevaert schreef hierover een brief naar de voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Hij vraagt een snelle oplossing omdat artsen de oplopende kosten door inflatie en de gestegen loonkosten van personeel zouden kunnen blijven betalen. Daarnaast vraagt dokter Gevaert dat artsen in 2023 toch wel zeker de volledige index zullen krijgen - dat de regering zelf de index of een deel ervan zeker niet zouden 'afromen'. Er moet een nieuw mechanisme komen voor de indexering van de honoraria zodat die beter aansluit bij de actuele gezondheidsindex.BVAS schreef maandag 14 maart de eerste minister en de leden van het kernkabinet aan. Het wijst erop dat de meeste honoraria maar een index kregen van 0,73%. De inflatie is al ondertussen het tienvoud.Het syndicaat vraagt "nadrukkelijk" om bij de begrotingscontrole zo snel mogelijk een minstens gedeeltelijke correctie uit te voeren.Maandag werd de kwestie naar verluidt op het Verzekeringscomité aangekaart, onder meer door Marc Moens (Bvas) voor de artsen maar ook door andere zorgberoepen. De brief van het ASGB/Kartel stond 's avonds op de agenda van Nationale Commissie.AADM steunde daar het Kartel-standpunt, vertelt dokter Roel Van Giel. Ook huisartsen kampen met stijgende kosten, ook huisartsen moeten hogere lonen betalen voor personeel in hun praktijk, beaamt hij.Tenzij de regering maatregelen zou treffen, ligt de kwestie wel moeilijk. Op langere termijn zou wel het mechanisme voor de indexering van de honoraria moeten aangepast worden - door ze bijvoorbeeld ook te koppelen aan het overschrijden van de spilindex meent hij."Maar ik geloof dat zoiets maar mogelijk is na de hervorming van de nomenclatuur. Nu dient de indexmassa vaak om verschillen te compenseren."Van Giel denkt met andere woorden dat een correctiemechanisme voor de honoraria er pas kan komen als de lat voor de verschillende medische specialismen gelijk is gelegd.