...

Eind vorig jaar keurde de NCAZ al nieuwe nomenclatuurnummers voor de teleconsultatie goed die de huidige codes zouden vervangen. Het knelpunt is dat de huidige nummers waren gecreëerd in het kader van de noodtoestand door de pandemie. Omdat die nu verdwijnt, moet er een nieuwe wettelijke basis komen. De nieuwe nummers zouden van kracht moeten worden vanaf 1 juli. Maar dat is volgens Marc Moens van de Bvas nog moeilijk haalbaar. Op vraag van de artsen werd het plafond op het aantal tele- en videoconsultaties uit de wettekst gehaald. Maar die gewijzigde wettekst moet nu nog eerst door de TGR en de Nationale Commissie worden goedgekeurd. Op de Commissie is vooral lang gepraat over de nota van de 'reflectiegroep' van professor Ann Van den Bruel en dokter Jean-Luc Belche (zie AK van 19 mei). Tot grote verbazing van de artsensyndicaten kwam er bezwaar vanuit de CM tegen de beperking dat een teleconsultatie - in principe - alleen mogelijk is met een patiënt waarmee de huisarts een bestaande therapeutische relatie heeft, en die hij vooraf al fysiek heeft kunnen onderzoeken. "Luc Van Gorp stond helemaal alleen met zijn bezwaar daartegen", merkt dokter Moens op. Ook Michel Creemers (ASGB/Kartel) vond dat een zeer vreemde houding.Een ander belangrijk discussiepunt uit de nota is de financiering van het teleconsult. Zoals al eerder toegelicht, ziet de reflectiegroep verschillende mogelijkheden, maar geeft ze eigenlijk de voorkeur aan een hoofdzakelijk forfaitaire financiering van zowel het teleconsult als het gewone fysieke consult. Een voorstel dat dokter Creemers verrast: "Dit gaat veel verder dan wat de oorspronkelijke discussie was." Zijn syndicaat staat toch wel terughoudend tegenover wat ze een plotse wending vindt. "Commissievoorzitter Jo De Cock vond dat deze discussie meer past in het kader van de nomenclatuurhervorming", meldt dokter Moens. Dat wil zeggen dat het voorstel van de reflectiegroep over de teleconsultaties pas echt bekeken zal worden wanneer ook de discussie over de nomenclatuur in de Commissie gevoerd zal worden. Moens verwacht dat dat nog wel even kan duren. Een gemiste kans, vindt Roel Van Giel (AADM). Volgens hem moeten huisartsen nu verder aan de slag kunnen gaan met de teleconsultatie, moeten ze kunnen experimenteren en ondervinden wat mogelijk is en wat niet. Op de open vragen in verband met teleconsultaties moet zo een antwoord worden gevonden. Dat is moeilijk met de tussentijdse regeling, vindt hij.Ook AADM is voorstander van een bestaande therapeutische relatie bij een teleconsultatie, onderstreept Van Giel. Maar Domus Medica, de huisartsenvereniging waar dokter Roel Van Giel voorzitter van is, krijgt kritiek omdat het met Proximus scheep gaat voor de Doktr-app. Met die app kan iemand ook een consult krijgen bij een arts die hij nog nooit eerder ontmoet heeft. Maar zo een Doktr-consult wordt niet terugbetaald en valt buiten de ziekteverzekering. "Je kunt dat nooit tegenhouden, stelt Van Giel. "Burgers zullen zelf bepalen wat zij met dit soort van nieuwe toepassingen doen, hoe ze van die mogelijkheid gebruik zullen maken. Maar dat bepaalt onvermijdelijk mee welke gezondheidszorg we in de toekomst zullen hebben. We hebben gemerkt dat Proximus naar ons luistert. We hebben hen uitgelegd hoe ons zorglandschap in elkaar zit. We kunnen het project daarmee in goede banen proberen te leiden. We hebben zo bijvoorbeeld verkregen dat Doktr, wanneer iemand een consult wilt, eerst ook de optie aanbiedt om de eigen huisarts te consulteren." AADM en Kartel/ASGB schreven samen een brief over de criteria die worden gehanteerd om een wachtpost ook in de week, zo mogelijk 'fulltime', open te houden. Volgens hen worden de criteria te rigide gehanteerd, zonder rekening te houden met de situatie op het terrein. Zo zou de huisartsenwachtpost in Brugge in de week niet na 11u kunnen open blijven. "Onbegrijpelijk voor een stad als Brugge", noemt dokter Van Giel dat. "Voor dezelfde regio zijn er wel twee spoeddiensten die de hele nacht beschikbaar blijven." Ook dokter Creemers pleit voor meer flexibiliteit. "Wachtposten worden ontmoedigd om samen te werken, omdat er dan 's nachts maar één wachtpost kan openblijven - zonder ermee rekening te houden dat ze een grote regio met moeilijke verbindingen bedienen." Er komt een nieuw overleg over de werkwijze en de weging van de criteria met de dienst van het Riziv. De huisartsen van de Westhoek weten nog steeds niet of ze dit najaar hun wachtpost kunnen openen. Bij de goedkeuring van het dossier ontstond er een discussie tussen het Riziv en de Bvas over de regel dat 70% van de wachtdoende huisartsen de oprichting van de wachtpost moeten goedkeuren. Volgens de juristen van de Bvas moeten bij de stemmen de onthoudingen meegeteld worden, omdat de vzw-wetgeving dat zo bepaalt. Volgens het Riziv is bij de invoering van de regel duidelijk gesteld dat onthoudingen niet worden meegeteld. AADM en Kartel/ASGB willen deze discussie zo snel mogelijk beslechten. Maar volgens dokter Creemers moet dit dossier nog terug naar de NCAZ, die pas eind juni een definitieve beslissing kan nemen.