Artsenkrant

Web weergave

In januari 2022 kreeg de groepspraktijk van huisarts Lore De Greef uit Kessel-Lo te maken met een uitgebreide GDPR-controle, die tot op heden nog loopt. Dokter De Greef wil collega-artsen op de hoogte brengen van de strenge regelgeving en hoopt zo ook ondersteunende organisaties te sensibiliseren voor de materie.

ACTUEEL

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen bespreekt een nieuw voorstel voor een intern reglement om de werking te actualiseren. Dat moet voor het eind van dit jaar rond zijn.

ACTUEEL

Het nieuwe reglement van de medicomut legt vast dat de documenten minstens vijf werkdagen voor de vergadering aan de artsenvertegenwoordigers worden bezorgd - nu gebeurt dat vaak in het weekend voor de vergadering, of op de Commissie zelf.

ACTUEEL

De FOD Volksgezondheid lanceert met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, een campagne tegen het overmatige gebruik van psychofarmaca.

ACTUEEL

PARCOER vzw is een van de vijftien psychosociale revalidatiecentra voor volwassenen in Vlaanderen. Deze centra helpen mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun plaats in de samenleving terug te vinden. Preventie is een belangrijk deel van hun werking. "Huisartsen zijn daarbij een cruciale schakel, maar we bereiken hen nog onvoldoende."

ACTUEEL

Quotes verzameld door Geneviève Ostyn

WAARVAN AKTE

Bij zijn aantreden eind 2021 praatte professor Marc Peeters als kersvers CEO van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen nog enigszins 'tongue-in-cheek' met Artsenkrant (AK 2700). Dit dubbelinterview samen met CMO prof. Guy Hans leert dat heel wat goede voornemens in plannen en beleid zijn omgezet.

ACTUEEL

Naar aanleiding van Wereld Alzheimer Dag en na de recente getuigenis van Will Tura bij wie alzheimer is vastgesteld, spraken we met professor Rik Vandenberghe, hoofd van de geheugenkliniek neurologie aan het UZ Leuven, over sensibilisering rond alzheimer met cultuur in de breedste zin van het woord.

ACTUEEL

"Er was geen sprake van een gegevenslek, en inmiddels is de klacht van de patiënt in kwestie al lang ongegrond verklaard", zegt dr. Lore De Greef. Toch is de praktijk van de huisarts sinds januari 2022 het onderwerp van een grondige GDPR-doorlichting. En dat is niet zonder gevolgen voor de praktijkwerking en tijdsbesteding.

ACTUEEL

Met een symposium met als thema patient empowerment viert LEIF op 20 oktober haar twintigjarig bestaan.

ACTUEEL

Op 3 maart 1999 keurde het Vlaams Parlement een resolutie (nummer vier) goed om het volledige gezondheids- en gezinsbeleid integraal over te hevelen naar de deelstaten. Tot nu bleef dit dode letter.

ACTUEEL

Op vrijdag 6 oktober 2023 organiseren de diensten Spoedgevallen en Intensieve Zorgen van de Aalsterse ziekenhuizen, A.S.Z. en OLV voor de tweede keer een Congres Kritieke Diensten. Aan de hand van een volledige traumacasus worden alle facetten van spoedeisende geneeskunde belicht.

ACTUEEL

Sinds begin 2023 stelden diverse volksvertegenwoordigers minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) circa duizend schriftelijke vragen. Slechts een derde daarvan beantwoordde hij tijdig; het leeuwendeel ligt meer dan zes maand stof te vergaren.

ACTUEEL

De prevalentie van klepaandoeningen stijgt met de leeftijd, met een forsere stijging na de leeftijd van 65 jaar. De frequentste klepaandoening is mitralisregurgitatie, gevolgd door aortaklepstenose. In de leeftijdsgroep ouder dan 75 jaar heeft zowat 10% van de mensen mitralisregurgitatie. Met de veroudering van de bevolking zullen klepgebreken frequenter worden.

DOSSIER

Aortaklepregurgitatie is veel minder frequent dan aortaklepstenose. Het lek kan ontstaan door een primaire afwijking. Dat is een afwijking in de klepbladen zelf, als gevolg van acuut gewrichtsreuma (zie verder, artikel Mitralisklepstenose) of endocarditis (zie verder, artikel Endocarditis). In andere gevallen is er sprake van een secundaire disfunctie, door dilatatie van de wortel van de aorta, waardoor de klepbladen uiteenwijken.

DOSSIER

Mitralisklepstenose is tegenwoordig minder frequent dan vroeger. De afwijking komt vooral voor bij patiënten die, meestal in hun jeugd, acuut gewrichtsreuma hebben gehad.

DOSSIER

Mitralisklepregurgitatie is een frequent voorkomende aandoening. Men moet onderscheid maken tussen primaire en secundaire mitralisklepregurgitatie.

DOSSIER

Endocarditis is een aandoening die tot op heden relatief frequent is, en prognostisch ongunstig kan zijn.

DOSSIER

"De tricuspidalisklep wordt vaak de vergeten klep genoemd", zegt prof. Claeys. "Regurgitatie over deze klep komt vaak voor. Deze aandoening is vaak niet ernstig, maar in een aantal gevallen dan toch wel."

DOSSIER

De focus van het congres van de European Respiratory Society (ERS) dat van 9 tot 13 september in Milaan plaatsvond, lag dit jaar op luchtvervuiling, klimaatverandering en duurzame ontwikkelingen.

CONGRES

Gerandomiseerde, gecontroleerde studies, extensies van die studies en observatieonderzoeken uitgevoerd in het reële leven hebben de werkzaamheid en de veiligheid van mepolizumab, een monoklonale antistof tegen IL-5, bij patiënten met een ernstig allergisch astma aangetoond. Mepolizumab had een gunstige risico-batenverhouding tijdens een follow-up gaande tot 4,5 jaar.

CONGRES

Hoewel het nut ervan niet formeel is bewezen (geen grote gerandomiseerde, gecontroleerde studies) en hoewel ze het risico op infectie verhogen, worden inhalatiecorticosteroïden veel gebruikt bij patiënten met bronchiëctasieën. Maar is dat redelijk? M.a.w. hebben die invloed op de exacerbaties?

CONGRES

Een bronchiëctasie is een chronische verwijding van een luchtpijpvertakking, waar zich veel slijm in opstapelt, waardoor de longen vatbaarder worden voor infecties. Bronchiëctasieën zijn net zoals astma en COPD een chronische ontstekingsziekte, maar er bestaat geen overtuigende behandeling voor bronchiëctasieën en mettertijd zullen de letsels verergeren. Mogelijke oorzaken van bronchiëctasieën zijn longinfecties, mucoviscidose, aspergillose en min of meer latente afwijkingen van het immuunsysteem, waardoor de bronchi vatbaarder worden voor infectie.

CONGRES

Twee klachten geven het vaakst aanleiding tot een consult bij de arts: vermoeidheid en pijn. Uit onderzoek blijkt dat pijn de beweegreden is bij een kwart tot de helft van de raadplegingen.

CLINICAL UPDATE

Voor wie zich grondig vertrouwd wil maken met de meest recente wetenschappelijke inzichten inzake de fundamenten van een gezonde levensstijl, bieden VUB en EhB tijdens het eerste semester van dit academiejaar een micro-credential rond preventieve gezondheid, die ook online te volgen is. Huisartsen behoren uitdrukkelijk tot de doelgroep.

PRAKTIJK

In onze maatschappij ligt de nadruk op het beste uit jezelf halen. Streven naar perfectionisme is echter nefast voor onze gezondheid en ons mentale welzijn, waardoor we net minder goed presteren. Dat is de 'perfectieparadox' die Thomas Curran blootlegt.

PRAKTIJK

Bij de relatie tussen een klant en zijn bank komen steeds meer formaliteiten, documenten en vragenlijsten kijken. De bank zit zo met een hoop bijkomende administratie opgescheept, terwijl de klant zich verbaasd afvraagt wat dit betekent. Wat is de bedoeling van dit alles?

PRAKTIJK

De autowereld bevindt zich op een kantelmoment. De omslag van verbrandings- naar elektromotoren is volop aan de gang, de implementatie van autonoom autorijden is de volgende stap. Die verloopt moeilijker en trager dan verwacht en kan de doodsteek betekenen voor enkele Europese automerken.

PRAKTIJK

Deurklinkvragen, het zijn niet altijd de gemakkelijkste, maar ze bevatten wel vaak het probleem dat voor de patiënt het moeilijkste is om onder woorden te brengen. Zo kwam een tijd geleden na het afrekenen van een consult de vraag: "Wat moet ik doen als ik denk pedofiele gevoelens te hebben, dokter?"

COLUMN en OPINIE

Dokter Tim Dewyn is urgentiearts in het AZ Groeninge in Kortrijk en een fervent beoefenaar van crossfit.

ACHTERKRANT