...

Over de hoofdlijnen is iedereen het wel eens, denkt dokter Roel Van Giel (AADM), al wordt nog verder gepraat over de uiteindelijke tekst.Dokter Thomas Gevaert (Kartel/ASGB) is het met een punt evenwel niet eens: over beslissingen van de Nationale Commissie kunnen leden pas naar buiten toe communiceren wanneer ze door het Verzekeringscomité zijn goedgekeurd. "Artsen hebben het over beslissingen die genomen worden in stoffige artsenkamertjes - dan wil je meer en niet minder transparantie. Dat je niet uit de biecht moet klappen terwijl je aan het onderhandelen bent, spreekt vanzelf. Maar artsen en het publiek mogen wel weten waarover er gepraat wordt", aldus Gevaert."Mijn persoonlijk standpunt is eigenlijk dat artsen en de medische pers de medicomut zouden mogen bijwonen - zeker waar het de meer algemene punten betreft. Je bent toch een stukje democratie - en het gaat over belangrijke sommen geld."