...

Op het satellietsymposium van AstraZeneca is aangetoond dat exacerbaties van COPD behalve een irreversibele verslechtering van de longfunctie veroorzaken, ook het risico op cardiovasculaire accidenten (CVA, infarct) verhogen. Dat risico kan tot een jaar na de exacerbatie aanhouden bij patiënten die cardiovasculaire risicofactoren vertonen (hypertensie, coronairlijden, hartfalen). De sterfte 12 maanden na een exacerbatie is hoger dan de sterfte na een myocardinfarct. 3,6 jaar na een ernstige exacerbatie is nog maar de helft van de patiënten in leven. In circa 50% van de gevallen sterven ze aan een cardiopulmonale oorzaak. Dat alles wijst erop dat men COPD moet beschouwen als een risicofactor voor cardiovasculaire accidenten. Daarom is het belangrijk de COPD-patiënten die het hoogste risico lopen (symptomatologie, comorbiditeit, cardiovasculaire risicofactoren, ernst van het longlijden, frequentie en ernst van eerdere exacerbaties) tijdig op te sporen en optimaal te behandelen met niet-farmacologische maatregelen (rookstop, longrevalidatie) en medicatie (drievoudige combinatietherapie in vaste dosering in één inhalatietoestelletje). Verschillende studies leren wat je van zo'n behandeling mag verwachten. In de KRONOS-studie daalde de frequentie van matig ernstige tot ernstige exacerbaties sterker met een drievoudige combinatietherapie, in casu budesonide/glycopyrrolaat/formoterol, dan met een tweevoudige combinatietherapie met budesonide/formoterol (+ 18%) of glycopyrrolaat/formoterol (+ 52%). Te noteren, driekwart van die patiënten had tijdens de laatste 12 maanden voor inclusie in de studie geen exacerbatie vertoond. In de ETHOS-studie zijn soortgelijke resultaten behaald. In die studie is ook een significante daling van het risico op cardiovasculaire accidenten en overlijden vastgesteld (vooral een daling van de cardiovasculaire sterfte). Volgens het model dat in de PROMETHEUS-studie werd gebruikt, zou overschakeling van alle Amerikaanse patiënten met eenzelfde profiel als de patiënten die hebben deelgenomen aan de ETHOS-studie, op een drievoudige combinatietherapie in een vaste dosering in één enkele inhalator de sterfte met 25% verlagen en het aantal exacerbaties met 15%. De auteurs concluderen dat een proactieve aanpak de cardiopulmonale prognose verbetert en het risico op latere exacerbaties verlaagt.