...

"Maar ook de artsensyndicaten zullen zich moeten organiseren", zegt dokter Van Giel (AADM). Ze zullen sneller moeten reageren als ze een aanvulling willen op de agenda. "Ze zullen hun tussenkomst op de vergadering moeten stroomlijnen - met een vaste spreker per thema." Dat er een evenwichtigere samenstelling van de vertegenwoordiging moet komen, vindt hij vanzelfsprekend. "Dat vrouwelijke artsen voldoende vertegenwoordigd zijn, spreekt vanzelf - ook zonder nieuwe bepalingen in het reglement. Er is geen reden om op het nieuwe reglement te wachten. Eind van deze maand moeten de nieuwe artsenvertegenwoordigers in de Commissie bekend zijn." Van Giel wijst erop dat er voor de diversiteit in commissies zoals medicomut al federale regelgeving bestaat.Dokter Gevaert (Kartel/ASGB) pleit voor voldoende nieuw bloed. "Een hogere turn-over in de Riziv-vergaderingen komt de democratie ten goede. Het is niet goed dat iemand dertig jaar voor een syndicaat in de Commissie zetelt." Het is niet makkelijk om als artsensyndicaat nieuwe mensen te vinden, maar dat mag geen excuus zijn, vindt hij. "Als jonge mensen vinden dat er te veel boven hun hoofd beslist wordt, moet je hen erop aanspreken dat ze zich zelf ook engageren. We hebben een vrouwelijke huisarts op het oog voor onze effectieve vertegenwoordiging. Je verzekert je vertegenwoordigers wel dat ze er niet alleen voor staan, dat de organisatie hen omringt."Andere elementen die volgens dokter Van Giel in het nieuwe interne reglement aan bod komen zijn de tijdstippen voor de vergadering (vaker overdag), de duur van de vergadering en de interventies, elektronische procedures, een onderscheid in behandeling tussen punten die voor het eerst in de nationale commissie worden besproken en punten waarover al in andere vergadering uitgebreid is gediscussieerd.Beslissingen op de nationale commissie van 11 september:De NCAZ heeft een voorstel klaar voor besparingen in het laatste kwartaal van 2023 door 'appropriate care' (20 miljoen euro verdeeld over de verschillende sectoren). Meer over dit onderwerp leest u hier. De voorstellen voor twee transversale projecten zijn volledig rond - een project rond obesitas bij kinderen, en een over somatische zorg voor patiënten in psychiatrische ziekenhuizen. Vooral het tweede is wel interessant voor huisartsen, bevestigt Van Giel. Voor obesitas bij kinderen hebben huisartsen vooral een rol bij het tijdig detecteren en de doorverwijzing, stipt hij aan."Enkele van onze bestuursleden hebben zich voor dat project van somatische zorg in psychiatrische ziekenhuizen hard ingezet", zegt Gevaert. Wat nog als aanvulling nodig is, is een evenwaardig project voor psychiatrische patiënten in de Algemene Ziekenhuizen."Twee nieuwe nomenclatuurnummers voor psychiatrische zorg op afstand werden goedgekeurd.Een werkgroep formuleert een voorstel voor het ondersteunen van huisartsenpraktijken (dat staat nog los van de new deal). Daarvoor is in het lopende akkoord een budget van 16,5 miljoen euro opzij gezet, dat nog in 2023 moet worden besteed. De Nationale Commissie wacht nu af wat de werkgroep voorstelt.Dokter Van Giel betreurt dat de geintegreerde praktijkpremie voor 2022 pas volgend jaar zal kunnen worden uitbetaald. Het Riziv moest de mogelijkheid om de premie aan te vragen weer uitstellen wegens een probleem waar het zelf geen vat op heeft. "Het probleem ligt bij de Waalse en de Brusselse eerstelijnskluizen die de informatie over het aantal opgeladen Sumehrs moeten aanleveren. Dat moet nu eerst opgelost raken, maar het Riziv heeft niet echt een hefboom om de oplossing te forceren."