...

Over de noodwendigheid van elektrische aandrijving bestaat grote eensgezindheid. Die zorgt er immers voor dat auto's tijdens het rijden geen schadelijke uitlaatgassen uitstoten. Meer e-mobielen op straat draagt bij aan het afremmen van de klimaatverandering. Maar wat blijkt? De Europese merken hebben te lang gewacht om te investeren in elektromobiliteit en zijn hun toonaangevende positie in de internationale automobielwereld kwijtgespeeld aan Aziatische collega's. Dat heeft ertoe geleid dat de bestaande machtsverhoudingen overhoop zijn gehaald en dat enkele Europese automerken allicht niet zullen overleven. De kans is reëel dat dochterondernemingen van techbedrijven zoals Alibaba, Apple, Google of Intel straks hun plaats zullen innemen. Wie worden de nieuwe koplopers? Zijn dat diegene die nu vooroplopen inzake elektrificatie of diegene die inzetten op zelfrijdende auto's? Vooraleer wij hierop een antwoord kunnen geven, moeten we het eerst eens geraken over de betekenis en inhoud van autonomous driving. Betekent autonoom rijden dat zelfrijdende auto's geen menselijke hand aan het stuur meer vereisen, opent dat perspectieven voor wie niet (meer) in staat is een auto te besturen door zijn of haar leeftijd of door een lichamelijke beperking? Zijn negen op de tien verkeersongevallen het gevolg van een menselijke fout, lossen zelfrijdende auto's dat probleem op doordat zij menselijke fouten uitsluiten en zo ongevallen voorkomen. Zij staan continu met elkaar in verbinding en wisselen online informatie uit over wie zich waar bevindt op basis van data die worden verzameld door camera's en sensoren. Zelfrijdende auto's verhogen de verkeersveiligheid en voorkomen veel menselijk en financieel leed.De traditionele automerken focussen vooral op deze vorm van autonoom rijden omdat die in principe geen nadelige invloed heeft op de verkoop van nieuwe auto's.Sectorvreemde bedrijven die investeren in autonoom rijden hebben een ander businessmodel voor ogen. Zij opteren voor zelfrijdende taxi's als aanvulling op en niet ter vervanging van de klassieke taxi's of het openbaar vervoer. Worden robottaxi's gemeengoed én het gebruik ervan betaalbaar voor normaalverdieners, dan verdwijnt voor veel mensen de noodzaak een eigen auto te bezitten waardoor de file- en parkeerproblemen zich vanzelf oplossen. Zelfrijdende taxi's verhogen niet alleen de efficiëntie van het autogebruik, zij bieden de passagiers bovendien de mogelijkheid om hun reistijd zinvol in te vullen door de robottaxi te gebruiken als een rijdend kantoor of lounge. In principe rijden die de klok rond, zeven op zeven. Wat in Europa nog fictie lijkt, is in China dagelijkse kost.In Europa heeft enkel Mercedes een officiële toelating om met zelfrijdende auto's te experimenteren op de openbare weg, onder strikte voorwaarden en tegen maximaal 60 km/u. Het mag en moet gezegd dat ook Europa en de Europese lidstaten in gebreke blijven. Voor hen is autonoom rijden geen prioriteit omdat de Europese merken de zelfrijdende auto als bedreiging voor hun businessmodel zien. Zij willen gewoonweg zoveel mogelijk nieuwe auto's verkopen en daarmee zo veel mogelijk geld verdienen, het maakt niet uit of die autonoom rijden of niet.Die kortzichtige strategie zou de Europese automobielindustrie zuur kunnen opbreken. Volgens het Center of Automotive Management (CAR) is autonoom rijden dé toekomst inzake duurzame mobiliteit, in combinatie met aandrijving op stroom of waterstof. Wie niet mee is, is gezien!