...

Dokter Jan Van Meirhaeghe, voorzitter van het Vlaams Artsenverbond, stelt vast dat de communautarisering van de gezondheidszorg de laatste jaren is stilgevallen. "Met Vivaldi dreigt er zelfs achteruitgang", zegt hij. Om het thema onder de aandacht te houden, zeker in aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2024, organiseert het VAV hierover op 14 oktober een symposium. In het voorwoord van het VAV-blad Periodiek verwijst Van Meirhaeghe onder meer nog naar de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Daardoor kreeg Vlaanderen bevoegdheid over de zorgverstrekking - weliswaar met veel uitzonderingen -, gezondheidsopvoeding en preventie. In 1999 waren er dan de vijf resoluties die het Vlaams Parlement stemde. Resolutie nummer vier vroeg de integrale overheveling van het gezondheids- en gezinsbeleid naar de deelstaten. Daarbij kunnen de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kiezen om toe te treden tot de deelstaat Vlaanderen of tot de Franstalige deelstaat. Jan Van Meirhaeghe benadrukt dat de resoluties met grote meerderheid en zonder tegenstemmen werden aangenomen. "In Vlaanderen bestaat er dus een breed maatschappelijk draagvlak om op korte termijn naar een eigen gezondheidszorg te evolueren", stelt hij. Het symposium op 14 oktober kadert in een lange VAV-traditie in het organiseren van symposia. Ze beogen de missie van het Vlaams Artsenverbond met argumenten te onderbouwen. "Het VAV", aldus Van Meirhaeghe, "wil komen tot een autonome Vlaamse gezondheidszorg en tot een Nederlandstalig aanbod medische zorg en dienstverlening in Vlaanderen (Rand inbegrepen) en Brussel." Deze eeuw waren er zowat om de twee jaar symposia die de missie ondersteunden. Zo behandelde men de thema's 'welke geneeskunde in Vlaanderen? (2001), 'naar een blauwdruk voor een Vlaamse gezondheidszorg' (2008), 'Vlaamse gezondheidszorg na de zesde staatshervorming' (2017),... Verslagboeken staan op vlaamsartsenverbond.org Al in de twintigste eeuw, organiseerde het - toen nog - Vlaams Geneeskundigenverbond trouwens studiedagen. Zo ging het in 1972, bij het 50-jarig bestaan, over taaltoestanden in de medische sector in Brussel. "Helaas", zo stelt dokter Van Meirhaeghe, "is er op een halve eeuw niet veel ten goede veranderd voor de Nederlandstaligen in de Brusselse ziekenhuizen en de Vlaamse Rand. Wel integendeel." En dus is anno 2023 een symposium nog steeds broodnodig. Het evidente thema is de communautarisering van de gezondheidszorg. Ieder vanuit hun invalshoek belichten eminente sprekers zoals prof. em. Jan De Maeseneer, voormalig VASO-voorzitter Jonas Brouwers, kersvers VAV-bestuurslid dokter Karel Vermeyen, secretaris-generaal departement Zorg Karine Moykens en de jurist Jürgen Vanpraet het thema. Jan Van Meirhaeghe: "Vanpraet is wellicht minder bekend. Hij is een voormalig medewerker van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Vanpraet stond in voor institutionele hervormingen, meer bepaald de verdere opsplitsing van de gezondheidszorg, maar botste daarbij op een Franstalige muur." Na de pauze debatteren de sprekers en het publiek, ex-VAV-voorzitter dokter Geert De Bruyne modereert. De referaten komen op de website en in het tijdschrift Periodiek.