In PARCOER werken personen van 16 tot 65 jaar met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid (burn-out, depressie, angststoornis, verslavingsproblematiek...) toe naar hun re-integratie in de samenleving.

Als psychosociaal revalidatiecentrum maakt PARCOER deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Het vervult functie drie in het geestelijke gezondheidszorgaanbod, 'psychosociale rehabilitatie'.

"We zetten in op re-integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt: de focus ligt op herstel en niet op medische behandeling. Dit is iets wat enkel mogelijk is als de deelnemer nog niet of niet meer in crisis is. Met andere woorden, we verwachten dat de deelnemer al een zorgtraject heeft afgelegd voor hij of zij bij ons terechtkomt, of vroeg genoeg naar ons doorverwezen wordt", legt Lien Stockmans uit, communicatiemedewerker bij PARCOER.

Onder begeleiding van een team van psychologen, ergotherapeuten, een psychiater en een maatschappelijk werker wordt er gewerkt aan persoonlijke domeinen (bijvoorbeeld zorgen voor zichzelf en anderen, welzijn en gezondheid, sociale relaties), alsook aan andere levensdomeinen zoals wonen, leren en werken, vrije tijd. Een revalidatietraject duurt minimum drie maanden en maximum een jaar.

Naast psychische revalidatie biedt PARCOER ook arbeidscoaching aan mensen die omwille van een psychische kwetsbaarheid moeilijkheden ondervinden in de zoektocht naar werk of ondersteuning nodig hebben in het behoud van hun job.

Doorverwijzen

Het doel van een verblijf bij PARCOER: de vaardigheden van deelnemers - het woord patiënt wordt niet gebruikt - te verhogen en hun levenswijze helpen aan te passen zodat ze terug aan de samenleving kunnen deelnemen.

"Preventie is daar een belangrijk onderdeel van, om te voorkomen dat deelnemers in therapie of opname moeten", zegt Lien Stockmans. "We willen hier in de nabije toekomst nog meer op inzetten en menen dat de huisarts hierbij een cruciale schakel is. We bereiken de huisartsen echter moeilijk. Zo zien we in de praktijk bv. dat het aantal doorverwijzingen naar ons centrum voor het overgrote deel door psychiaters en psychologen gebeurt. Als we huisartsen benaderen voor thema's rond interprofessionele samenwerking is er weinig tot geen respons."

Psychosociale revalidatiecentra zijn nog een relatief nieuw gegeven, zegt Lien Stockmans. Het is onder impuls van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg - het befaamde artikel 107 - dat psychosociale revalidatiecentra in Vlaanderen het levenslicht zagen. PARCOER bestaat sinds 2019. "Mogelijk zijn we bij huisartsen nog niet gekend genoeg in het geestelijke gezondheidszorgaanbod." Huisartsen hebben ook weinig tijd, gaat Stockmans verder, waardoor onze werking weinig gekend blijft.

Stockmans: "Het gevolg is enerzijds dat het aantal doorverwijzingen laag is, en anderzijds dat zorg- en hulpverleners niet weten voor welke zaken ze een beroep kunnen doen op onze expertise. Daar willen we bij PARCOER iets aan veranderen omdat we een groot voorstander zijn van interprofessionele samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat een betere wisselwerking zowel huisartsen als PARCOER ten goede komt."

Infowandeling

PARCOER nodigt geïnteresseerde huisartsen uit voor de infowandeling die ze organiseert op woensdag 4 oktober in het kader van de '10-daagse van de Geestelijke Gezondheid'. Van 1 tot en met 10 oktober roepen Vlaams Instituut Gezond Leven, Te Gek?! en de Vlaamse Logo's organisaties op om mentaal welzijn op een positieve of ludieke manier in de kijker te zetten.

Meer info: parcoer.be

Het psychosociaal revalidatiecentrum PARCOER maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.
In PARCOER werken personen van 16 tot 65 jaar met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid (burn-out, depressie, angststoornis, verslavingsproblematiek...) toe naar hun re-integratie in de samenleving. Als psychosociaal revalidatiecentrum maakt PARCOER deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Het vervult functie drie in het geestelijke gezondheidszorgaanbod, 'psychosociale rehabilitatie'. "We zetten in op re-integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt: de focus ligt op herstel en niet op medische behandeling. Dit is iets wat enkel mogelijk is als de deelnemer nog niet of niet meer in crisis is. Met andere woorden, we verwachten dat de deelnemer al een zorgtraject heeft afgelegd voor hij of zij bij ons terechtkomt, of vroeg genoeg naar ons doorverwezen wordt", legt Lien Stockmans uit, communicatiemedewerker bij PARCOER. Onder begeleiding van een team van psychologen, ergotherapeuten, een psychiater en een maatschappelijk werker wordt er gewerkt aan persoonlijke domeinen (bijvoorbeeld zorgen voor zichzelf en anderen, welzijn en gezondheid, sociale relaties), alsook aan andere levensdomeinen zoals wonen, leren en werken, vrije tijd. Een revalidatietraject duurt minimum drie maanden en maximum een jaar. Naast psychische revalidatie biedt PARCOER ook arbeidscoaching aan mensen die omwille van een psychische kwetsbaarheid moeilijkheden ondervinden in de zoektocht naar werk of ondersteuning nodig hebben in het behoud van hun job. Het doel van een verblijf bij PARCOER: de vaardigheden van deelnemers - het woord patiënt wordt niet gebruikt - te verhogen en hun levenswijze helpen aan te passen zodat ze terug aan de samenleving kunnen deelnemen. "Preventie is daar een belangrijk onderdeel van, om te voorkomen dat deelnemers in therapie of opname moeten", zegt Lien Stockmans. "We willen hier in de nabije toekomst nog meer op inzetten en menen dat de huisarts hierbij een cruciale schakel is. We bereiken de huisartsen echter moeilijk. Zo zien we in de praktijk bv. dat het aantal doorverwijzingen naar ons centrum voor het overgrote deel door psychiaters en psychologen gebeurt. Als we huisartsen benaderen voor thema's rond interprofessionele samenwerking is er weinig tot geen respons." Psychosociale revalidatiecentra zijn nog een relatief nieuw gegeven, zegt Lien Stockmans. Het is onder impuls van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg - het befaamde artikel 107 - dat psychosociale revalidatiecentra in Vlaanderen het levenslicht zagen. PARCOER bestaat sinds 2019. "Mogelijk zijn we bij huisartsen nog niet gekend genoeg in het geestelijke gezondheidszorgaanbod." Huisartsen hebben ook weinig tijd, gaat Stockmans verder, waardoor onze werking weinig gekend blijft. Stockmans: "Het gevolg is enerzijds dat het aantal doorverwijzingen laag is, en anderzijds dat zorg- en hulpverleners niet weten voor welke zaken ze een beroep kunnen doen op onze expertise. Daar willen we bij PARCOER iets aan veranderen omdat we een groot voorstander zijn van interprofessionele samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat een betere wisselwerking zowel huisartsen als PARCOER ten goede komt." PARCOER nodigt geïnteresseerde huisartsen uit voor de infowandeling die ze organiseert op woensdag 4 oktober in het kader van de '10-daagse van de Geestelijke Gezondheid'. Van 1 tot en met 10 oktober roepen Vlaams Instituut Gezond Leven, Te Gek?! en de Vlaamse Logo's organisaties op om mentaal welzijn op een positieve of ludieke manier in de kijker te zetten.