Artsenkrant

Web weergave

De Vlaamse regering hechtte vrijdag haar principiële goedkeuring aan een besluit dat de vestigingspremie voor huisartsen afschaft. Haio's die voor de start van hun praktijk op dit bedrag rekenden, zien plots een gat van 20.000 euro.

ACTUEEL

De regering besliste zaterdag dat de 1.695 basisartsen die dit jaar afstuderen mogen doorstromen naar de beroepsopleiding. Het zijn er nochtans een heel stuk meer dan het federale contingent van 1.230 dat was vastgelegd.

ACTUEEL

Alle representatieve beroepsverenigingen reageren verontwaardigd op het besluit om de vestigingspremie af te schaffen. "De botte bijl", vindt ASGB/Kartel. "Slecht signaal" zegt BVAS/Vas. Domus Medica sluit zich aan bij Jong Domus en vraagt een langere overgangsperiode.

ACTUEEL

CORONA Bijna een kwart miljoen jonge, actieve mensen die mee winkels en bedrijven runnen, lopen door hun medische achtergrond een veel hoger risico op ernstige klachten en op een fatale uitkomst bij een corona-infectie.

ACTUEEL

CONTACT TRACING Contact tracing respecteert volgens eHealth-topman Frank Robben alle aanbevelingen inzake privacy. Het personeel van de callcenters is gebonden aan het beroepsgeheim. Toch zou een app beter zijn dan een manueel systeem, vindt Robben. En paradoxaal genoeg ook minder intrusief.

ACTUEEL

"In het kader van contact tracing covid-19 heeft de arts meldingsplicht aan de aangestelde arts-ambtenaar. De arts beoordeelt zelf of er effectief infectierisico is en/of het nodig is de patiënt bij naam te noemen." Zegt meester Jellina Buelens (Arcas Law).

ACTUEEL

TARIEVENAKKOORD Begin vorige week publiceerde het Riziv de cijfers over het toetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2020. Negen op tien van de huisartsen en acht op tien van de specialisten houden zich aan het tarief, meldde minister De Block wat triomfantelijk in een persmededeling.

ACTUEEL

REEKS Sinds zijn komst naar België heeft de Iraakse arts Jalil Hassanin professioneel een hele weg afgelegd. Vandaag is hij anesthesist-intensivist in Jessa Ziekenhuis. "Integratie is een heel persoonlijk proces."

ACTUEEL

De Britse overheid buigt zich over een aanpassing van de wet waardoor apothekers de mogelijkheid zouden krijgen om welbepaalde geneesmiddelen - voornamelijk pijnstillers - af te leveren zonder doktersvoorschrift. In ons land is er onder apothekers vooral bezorgdheid over uitgestelde zorg voor chronisch zieken.

ACTUEEL

VRIJWILLIGERS De Vlaamse apothekers willen Rode Kruis-Vlaanderen een hart onder de riem steken en schenken een deel van de opbrengst van de verkoop van mondmaskers aan de organisatie.

ACTUEEL

VOORSCHRIJFGEDRAG "Impact op het voorschrijfgedrag heeft het MFO nog niet. Daar zijn we in ons land nog niet aan toe. Wel is te hopen dat het stilaan structureel ingebed geraakt in de navorming."

ACTUEEL

Coronavirus "We zien momenteel een convergentie van twee pandemieën", zeggen prof. Geert Martens en dr. Dieter De Smet (dienst Laboratiumgeneeskunde, AZ Delta, Roeselare). "We waren ons al bewust van de bijzonder hoge prevalentie van vitamine D-tekort wereldwijd en ook in België. Nu komt daar covid-19 bij." Het team in AZ Delta vond een sterke correlatie tussen vitamine D-tekort en het risico op covid-19. Hoe ernstiger het vitamine D-tekort, hoe hoger de kans op gevorderde stadia van de longaantasting.

MEDISCH

HYPERTENSIEDe laatste weken was er heel wat te doen over een mogelijke verergering van covid-19-infecties bij patiënten die ACE-remmers of sartanen nemen. Inmiddels luidt het advies van experten dat er geen reden is om deze medicatie stop te zetten. Prof. dr. Tine De Backer, cardioloog in het UZ Gent, doet uit de doeken wat er nu precies aan de hand was.

CLINICAL UPDATE

Coronavirus Sinds het begin van de epidemie met SARS-CoV-2 hebben experts geopperd dat behandeling met convalescent plasma een optie kan zijn. Vanuit het UZ Leuven is zopas een gerandomiseerde gecontroleerde studie van start gegaan om het potentieel en de implicaties van deze behandeling te onderzoeken. Studiecoördinator prof. Geert Meyfroidt (staflid Intensieve Geneeskunde, UZ Leuven) legt uit.

MEDISCH

Maand van de bloeddruk Elk jaar is 17 mei Wereld Hypertensie Dag, en sinds 2017 heeft de International Society of Hypertension mei uitgeroepen tot de maand van de bloeddrukmeting. Die gaat normaal gezien gepaard met een wereldwijde sensibilisatiecampagne en screening. Door de globale impact van de covid-19-pandemie zullen er dit jaar geen campagnes kunnen plaatsvinden.

MEDISCH

Coronavirus Belgische en Amerikaanse vorsers hebben bij een lama antistoffen ontdekt die het SARS-CoV-2 in vitro neutraliseren. Die vreemde ontdekking zou ons op het spoor kunnen zetten van een behandeling voor covid-19.

MEDISCH

Communicatie Nieuwsgierig naar de discrepantie in de beleving van zorg tussen dove en slechthorende patiënten enerzijds en hun artsen anderzijds, ging de Nederlandse pediater en taalkundige Anika Smeijers in haar doctoraat op zoek naar (oorzaken van) mogelijke communicatieproblemen. "De coronacrisis stelt deze kwestie op scherp."

PRAKTIJK

CONJUNCTUUR De vastgoedprijzen zullen dit jaar dalen, zo voorspellen de jongste studies van zowat alle banken. Goede tijden voor investeerders dus? Niet meteen. De verwachte daling is onbeduidend en doet geen afbreuk aan fundamentele of conjuncturele argumenten.

PRAKTIJK

AUTO Tot nu toe voerden virologen het hoge woord in de media. Naarmate het coronavirus zich uitbreidt over alle domeinen van ons maatschappelijk bestel mogen ook andere experts hun zeg doen. Maar niet één beschikt over een remedie voor een in feite plaatselijke epidemie die razendsnel is uitgegroeid tot een pandemie en gigantisch groot sociaaleconomisch probleem dat ook de autosector heeft aangetast.

PRAKTIJK

JURIDISCH In het Waalse en het Vlaamse gewest bestond er al enige tijd een wettelijk verbod om te roken in de wagen in het bijzijn van een minderjarige (in Vlaanderen beneden de 16 jaar). Intussen is er ook een federale wet die dit verbiedt en die geldt op het ganse Belgische grondgebied.

PRAKTIJK

TOERISME Aangezien de kans alsmaar groter wordt dat we door het coronavirus (noodgedwongen?) vakantie in de eigen achtertuin zullen houden, wil Artsenkrant u alvast een aantal ideeën aanreiken. Het resultaat van onze speurtocht naar bijzondere vakantiewoning(en) leest u hieronder.

CULTUUR

Twee boeken met directe relevantie voor de coronacrisis, beiden een aantal jaren oud, heruitgegeven, voorzien van nieuw voor- of nawoord. Over virussen, vleermuizen en vaccinaties.

CULTUUR+

Het boek is in 2017 bij verschijnen aan onze aandacht ontsnapt. Met onze excuses. Bij de eerste bladzijden neemt Topolino van kinderpsychiater Iris Elens u meteen in een houdgreep. We wikken onze woorden: dit is een heel goede roman, helder taalgebruik, meesterlijk geconstrueerd, waarin wetenschap en wereldpolitiek verstrengeld raken en de muis de heerschappij van de mens overneemt.

CULTUUR+

REEKS Vijf afleveringen lang focussen we op muziek en leven van Ludwig van Beethoven die 250 jaar geleden geboren werd. Telkens leiden uitstekende opnames ons naar 5 diverse thema's die het beeld van Beethoven scherper stellen. Vandaag deel 4: Beethovens revolutionaire idealen aan de realiteit getoetst.

CULTUUR+

CD Eerder hebben we de Hongkongse Elim Chan al voorgesteld als nieuwe chef-dirigent van het Antwerp Symphony Orchestra. Ze maakte bij haar debuut in die functie bij de start van dit ondertussen stilgelegde concertseizoen, alvast een uitstekende indruk.

CULTUUR+

Het boek De afstand bestaat uit brieven die 24 Vlaamse auteurs tijdens de eerste maand van de lockdown in koppels van twee naar elkaar schreven. Zowel gevestigde 'enfants terribles' als Jeroen Olyslaegers, Christophe Vekeman of Elvis Peeters als debuterende romanschrijvers kropen in hun pen. De opbrengst gaat integraal naar Dokters Van De Wereld.

CULTUUR+

KB nr. 9 Bij haar bezoek aan het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis afgelopen weekend, wachtte premier Sophie Wilmès (MR) een haag van verpleegkundigen die haar de rug toekeerden. Daar zat een nieuw KB dat begin deze maand in het Belgisch Staatsblad verscheen voor iets tussen.

ACHTERKRANT