...

De vertegenwoordigers van de 32 beroepsverenigingen die aangesloten zijn bij het VBS kozen voor Stan Politis, emeritus gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en specialist in stomatologie en maxillofaciale chirurgie. Hij haalde het na een professioneel geleide verkiezingscampagne van pediater Marianne Michel. Politis werkte in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk en daarna bij UZ Leuven. Hij is lid van de Koninklijke Belgische Academie voor Geneeskunde en voormalig voorzitter van beroepsvereniging MKA van de erkenningscommissie STO-MKA. Volgens Politis hebben zijn jarenlange ervaring en kennis van gezondheidszorgmanagement, nomenclatuur en ziekenhuisfinanciering een rol gespeeld bij zijn verkiezing, naast zijn rijke en gevarieerde academische carrière. Stan Politis noemt drie prioriteiten voor het VBS. "Intern is er de zorg voor het hoofdkantoor, de CRM-software en de opvolging van directeur Fanny Vandamme. De tweede is de uitbouw van het VBS tot referentie- en kenniscentrum, met actieve deelname van de beroepsverenigingen. De derde, tot slot, de gezamenlijke aanpak van de enorme uitdagingen die voor ons liggen, in het bijzonder de hervorming van de nomenclatuur, de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en co-governance, en de groeiende problemen in de extramurale geneeskunde. Dit derde gebied vereist nauwe samenwerking tussen alle aangesloten verenigingen en met de artsensyndicaten." Dr. Politis wil zich ook inspannen om alle beroepsverenigingen van specialisten binnen het VBS te verenigen, gebruikmakend van de vele zaken die hen binden en met respect voor de identiteit en standpunten van elk van hen.