...

De drastische shutdown waarmee de Chinese regering reageerde op de snelle verspreiding van het coronavirus in de provincie Hubei werd buiten China op ongeloof onthaald. Omdat die buitenwereld niet op de hoogte was van de ernst van de situatie in en rond de miljoenenstad Wuhan. De lokale overheid had die bewust verzwegen in het vooruitzicht van het Volkscongres van Hubei van 11 januari om de partijtop in Peking niet op stang te jagen. Een onverantwoorde daad met dramatische gevolgen. Midden januari werd duidelijk dat het in en om de miljoenenstad Wuhan om meer dan een griepje ging. Toch duurde het nog tot midden maart vooraleer Europa een lockdown afkondigde en ook de poorten van de autofabrieken op slot gingen. De strenge coronamaatregelen zijn intussen versoepeld en er rollen opnieuw auto's van de band, zij het in kleinere aantallen dan voor corona. De sector schat het productieverlies in Europa voor dit jaar op zo'n 5 miljoen wagens, op voorwaarde dat de verkoop snel aantrekt. Maar daar ziet het er voorlopig niet naar uit. De Duitse constructeurs dringen daarom bij hun regering aan op een kooppremie van 1.000 tot 4.000 euro voor al wie zich dit jaar een nieuwe wagen aanschaft, ongeacht of die op benzine, diesel of stroom rijdt. De vakbonden steunen het voorstel: de autosector stelt in Duitsland 800.000 mensen te werk en geldt als de 'motor van de economie die voor welvaart zorgt'. Die motor moet te allen prijze draaiende worden gehouden, zo niet dreigt er een sociaal bloedbad is te horen.Het voorstel wordt niet door iedereen op applaus onthaald. Een soortgelijk initiatief in 2009 - ten tijde van de bankencrisis - heeft immers slechts een zeer kortstondig positief effect gehad op de verkoop. Een niet onbelangrijk deel van het belastinggeld is bovendien ten goede gekomen van niet-Europese, lees Aziatische merken. De Duitse belastingbetaler wil dat liever niet nog een keer zien gebeuren, nu vaststaat dat het coronavirus vanuit China is verspreid.Er is ook kritiek vanuit de milieubeweging: belastinggeld besteden aan het promoten van vervuilende benzine- en dieselwagens staat haaks op de klimaatdoelstellingen van Parijs uit 2015. Overheidssteun aan meer duurzame projecten met een langetermijneffect is een compleet ander verhaal. Denk aan de uitbouw van een laadpalennetwerk voor elektrische voertuigen en van een digitale infrastructuur die straks autonoom rijden faciliteert, aan de aanleg van tracés voor fietssnelwegen en directe treinverbindingen tussen grootsteden ter vervanging van het sterk vervuilende luchtverkeer, aan meer en beter openbaar vervoer via elektrische bussen van Belgische makelij.Tegenstanders van de kooppremie wijzen er ook op dat die voor een deel terechtkomt in de zakken van schatrijke ondernemersfamilies zoals Porsche, Piëch en Quandt die meerderheidsaandeelhouder zijn van respectievelijk Volkswagen en BMW. Die hebben vette jaren met recordwinsten achter de rug en keren eerstdaags zo'n 5 miljard aan dividenden uit over het jaar 2019.Het ene heeft niks met het andere te maken en is bovendien volledig legaal, maar het is crisis voor iedereen nietwaar. Een gebaar van solidariteit hun kant zou een riem onder het hart zijn van diegenen die door corona have en goed zijn kwijtgespeeld. Denk aan de toeleveranciers en hun werknemers of aan de kleine, familiale automerkverdelers, hun mecaniciens en verkopers. Zij gaan barre tijden tegemoet, de 'coronatoeslag' van 5 à 15 euro bij een onderhoudsbeurt voor de extra kosten die de overheid hen oplegt, is niet meer dan een druppel op een hete plaat.Bereikt ons dezer dagen goed nieuws, dan komt dat uitgerekend uit China dat aan de basis ligt van de catastrofale situatie. De productie en verkoop van nieuwe auto's loopt er opnieuw op volle toeren, voor dit jaar verwacht de sector weliswaar een terugloop van de autoverkoop met zo'n 10 procent maar voor Europa en de VS is sprake van minstens 20 procent.De Chinese markt is van levens-belang voor de Duitse constructeurs. Volkswagen verkoopt 40 procent van zijn nieuwe wagens in China, voor BMW gaat het om 25 procent. Het betreft meestal grote en dure modellen met een grote winstmarge. VW en Mercedes halen ook winsten uit hun joint ventures met Chinese constructeurs. In het geval van Volkswagen gaat het om 3 miljard euro, voor Mercedes om 1,1 miljard aan dividenden voor het jaar 2019.Of hoe Europa ongewild almaar meer terechtkomt in de Chinese invloedssfeer en hoe dringender de oproep aan president voor het leven Xi Jinping om een steekhoudende uitleg te geven over wat zich in Wuhan echt heeft afgespeeld alsook over zijn plannen met be- trekking tot de samenwerking tussen de Chinese en Europese autosector. Met name in Frankrijk maakt men zich daar grote zorgen over.