...

Dat zegt dokter Paul Dendale, hoofd van het Hartcentrum Hasselt van het Jessa ziekenhuis en voorzitter van de European Association of Preventive Cardiology (EAPC).Bedrijven en winkels mogen de deuren weer openen en dat is uiteraard goed voor de economie. "Maar", zo zegt dokter Dendale, "hierbij lijkt men een belangrijke groep over het hoofd te zien. Voor de jongere risicopatiënten is er in dit verhaal geen specifieke rol weggelegd. Nochtans gaat het om jonge actieve mensen die mee bedrijven en winkels runnen." Door hun medische achtergrond lopen ze een veel hoger risico op ernstige klachten en op een fatale uitkomst bij een corona-infectie. "Gaan we dezelfde fout maken als bij de woonzorgcentra? Of bereiden we de re-integratie van deze grote groep mensen beter voor?", vraagt de arts zich af. Dendale onderscheidt inderdaad een groot aantal mensen met een chronische aandoening. "Het gaat onder meer over aandoeningen aan de luchtwegen zoals longemfyseem, COPD en astma, problemen met hart en bloedvaten - hartfalen, hartinfarcten, beroertes..., mensen met kanker, diabeten en chronische nierpatiënten. Bijgaande tabel leert dat er heel veel jonge mensen in dat geval zijn", aldus Paul Dendale.Daarnaast is aangetoond dat zelfs personen met specifieke risicofactoren tot een meer kwetsbare populatie behoren. Naast leeftijd en geslacht gaat het dan over personen met hoge bloeddruk en met overgewicht. "Ook dat is een aanzienlijke groep. De prevalentie van hypertensie in ons land bedraagt namelijk 17,5% en voor obesitas is dit bijna 25%", stelt Dendale. Wetenschappers brengen de ziekte naarstig in kaart. Daaruit blijkt al dat tot 72% van de mensen met ernstige covidklachten één of meerdere chronische aandoeningen heeft. Zo lopen mensen met cardiovasculaire (CV) aandoeningen tot vijf maal meer risico op overlijden aan een corona-infectie. De oorzaken zijn wetenschappelijk verklaarbaar. Nemen we CV aandoeningen verder als voorbeeld: ? het coronavirus hecht zich op de angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptoren om zich in de cellen te kunnen begeven. ACE2, dat zich bevindt in de longen, op het hart en in de bloedvaten speelt een grote rol in het renine-angiotensine systeem dat een belangrijke rol speelt in de pathofysiologie van CV-aandoeningen, zoals het ontstaan van hypertensie en diabetes; ? mensen met long- en hartaandoeningen hebben reeds een verminderde pompfunctie van het hart en kunnen de extra vraag/belasting door het coronavirus niet aan. Hart en longen zijn immers te zwak;? bij vele CV-aandoeningen is er een verhoogde activering van immuunreacties en ontstekingsmechanismen. Deze ontregeling kan ernstigere graden aannemen bij een aanwezige covid-19-infectie; dat verhoogt onder andere het risico op klontervorming nog meer. De opsomming betreft slechts enkele van de oorzaken die aantonen waarom de hoogrisicogroep een kwetsbare populatie is. "Het bevestigt dat deze individuen extra bescherming nodig hebben", zegt Dendale. "We moeten hen voorzichtig opnieuw inschakelen op de arbeidsmarkt en onder de mensen laten komen. Essentieel is hen op te nemen in het debat. Ze dragen immers heel graag hun steentje bij aan de maatschappij." Bij de re-integratie ziet Dendale een rol weggelegd voor de patiënt-ambassade van de Universiteit Hasselt. Deze ambassade, verbonden aan de faculteit geneeskunde en levenswetenschappen, telt een 20-tal patiënten met allerhande aandoeningen, onder wie ook veel chronische patiënten. Doel is geneeskundestudenten tijdens hun opleiding een zo eerlijk mogelijke en onafhankelijke inkijk te geven in het dagelijks leven van een patiënt. De cijfers over het verhoogde risico voor chronische patiënten maken veel indruk op hen, stelt Dendale. "Als risicopatiënten werden we in ons leven al geregeld geconfronteerd met de dood. Het zijn intense periodes waarbij het medische team soms tot het uiterste gaat om ons toch een comfortabel leven te geven", zo luidt het bij de patiënten. "We zijn getraind om voor onszelf te zorgen, om te weten wanneer de lichten op oranje springen, om rood te vermijden." De patiënten wijzen er voorts op dat ze al veilig opgehokt waren nog voor de regering dit vroeg. "Als we de komende weken de oefening maken, weer vlotter door elkaar gaan bewegen en er nergens extra maatregelen genomen worden om de jonge risicopatiënten te beschermen dan springt voor ons het licht weer op oranje," zo luidt het. "In al het enthousiasme van de mensen rondom ons, gaat het moed vragen om als risicopatiënt op te komen voor onze bezorgdheid. De schrik voor een mogelijk slechte afloop zit er echter goed in." Volgens de patiënten dient hieraan de juiste aandacht te worden besteed zodat de bewustwording doordringt bij een zo breed mogelijk publiek. "Dit kan eenvoudig en snel," zeggen ze bij de patiënt-ambassade. "Bijvoorbeeld door risicopatiënten een uniforme kleur mondmasker te laten dragen. Om de nodige bewustwording te bereiken, is het belangrijk de ruggensteun te hebben van huisartsen en specialisten. Zo ervaren we geen twijfel op cruciale momenten en zo krijgen we ook vooraf ondersteuning bij het installeren van de juiste maatregelen."