Web weergave

Op zaterdag 20 april werd Constantinus 'Stan' Politis na een geheime stemming verkozen tot voorzitter van het VBS (Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten). Hij volgt Jean-Luc Demeere op, die twintig jaar voorzitter was.

ACTUEEL

Natuurkundige en Nobelprijswinnaar Enrico Fermi schotelde zijn studenten graag schijnbaar aartsmoeilijke vraagstukken voor. Zo vroeg hij eens hoeveel pianostemmers er in Chicago waren.

EDITO

In een memorandum dat Domus Medica uitbrengt naar aanleiding van de verkiezingen van 9 juni en 13 oktober, geeft de huisartsenorganisatie tien adviezen om een dreigend zorginfarct te voorkomen.

ACTUEEL

Een kwarteeuw geleden, op 29 april 1999, werd de 'wet betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen' door koning Albert II bekrachtigd. Zij staat ook wel bekend als de wet-Colla, naar de toenmalige minister van Volksgezondheid.

ACTUEEL

De overheid heeft de mond vol over de toegankelijkheid van de geneeskunde, maar kan niet eens correcte cijfers over de 'conventioneringsgraad' ophoesten. Dat kaartte Johan Blanckaert van BVAS aan op een vergadering van de NCAZ.

ACTUEEL

In de aanloop naar de verkiezingen gaan er stemmen op om de quota voor de toekenning van Riziv-nummers af te schaffen. Niet alle gezondheidszorgprofessionals zijn daar voorstander van.

ACTUEEL

Met zijn masterproef over digitale zelftriage dingt dokter Anthony Pairon mee naar de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. Digitale zelftriage kan het gebruik van zorg buiten de kantooruren stroomlijnen en de patiënt empoweren.

ACTUEEL

Met haar masterproef over de standpunten en kennis van patiënten in de eerste lijn over orgaandonatie na overlijden met het oog op transplantatie is dr. Evelyn Vander Straeten een van de genomineerden van de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'. Een analyse van meer dan 500 enquêteformulieren biedt inzicht in enkele hinderpalen tot registratie en de nood aan verdere informatie- en sensibiliseringscampagnes.

ACTUEEL

In woonzorgcentra is individuele medicatievoorbereiding (IMV) al ingeburgerd. Het Belgische bedrijf Polly biedt geautomatiseerde IMV nu ook via officina-apotheken aan voor ambulante patiënten. Voor de voorschrijvende arts verandert er niets.

ACTUEEL

De prevalentie van astma stijgt nog altijd in ons land, vooral bij kinderen ten noorden van de Samber- en Maasvallei, wat waarschijnlijk toe te schrijven is aan een hogere bevolkingsdichtheid en meer luchtvervuiling. Tegen die achtergrond zijn een geschikte behandeling en goede follow-up meer dan ooit van groot belang.

CLINICAL UPDATE

Roularta HealthCare, uitgever van onder meer Artsenkrant/Le Journal du Médecin, organiseert al 42 jaar de prestigieuze Galenuspr?s, ter promotie van innovatie in de gezondheidszorg. In dit nummer stellen we de vijf kandidaten voor die meedingen naar de farmacologieprijs. In de volgende krant komen de deelnemers aan de geneesmiddelenprijs aan bod. De uitreiking vindt plaats op 21 mei 2024.

ACTUEEL

De uitbetaling van de automatische verlenging van het GMD hapert al van bij de start. Zo'n 30 à 40.000 GMD's zouden nooit uitbetaald zijn. De problemen zijn sinds kort echter opgelost, zegt AADM.

ACTUEEL

Het aantal plasmatransfusies daalde de afgelopen jaren. Verfijnde operatietechnieken leiden tot minder massaal bloedverlies, en onderzoek toont aan dat we ook met minder plasma-units de gewenste klinische resultaten bekomen. Binnen de huidige indicaties blijven plasmatransfusies echter levensreddend.

DOSSIER DONATIE VAN BLOEDPLASMA

Het meest gebruikte plasmaderivaat voor medisch gebruik (plasma derived medicinal product, PDMP) zijn immunoglobulines voor patiënten met primaire immuundeficiëntie (PID). Prof. Filomeen Haerynck (kinderimmunoloog, UZ Gent) legt uit wat deze aandoening inhoudt en waarom PDMP's belangrijk zijn voor de betrokken patiënten.

DOSSIER DONATIE VAN BLOEDPLASMA

In Vlaanderen is het Rode Kruis de enige instantie die bloed en plasma inzamelt. "Maar er is in België geen wettelijk monopolie", verduidelijkt professor Philippe Vandekerckhove. In economische termen is de inzameling goed voor een derde van de activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen. We spraken met de CEO van het Rode Kruis over het belang van deze inzameling op vrijwillige basis.

DOSSIER DONATIE VAN BLOEDPLASMA

In België wordt plasma ingezameld op basis van vrijwillige donaties. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS en Duitsland, waar donoren betaald worden. Ons niet-commercieel model is duurzamer en goedkoper, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

DOSSIER DONATIE VAN BLOEDPLASMA

Na een geweldig jaar in 2023 zetten Amerikaanse techbedrijven hun opmars voort in 2024. En vooral superster Nvidia, dat fantastische resultaten bekendmaakte. Zal dit sprookje zich voortzetten of heeft er zich een technologiezeepbel gevormd die uit elkaar dreigt te spatten? Hier zijn enkele antwoorden.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: ERIK.DERYCKE@ROULARTA.BE

Lean werken, of 'slank werken', is een methode uit het bedrijfsleven om processen te optimaliseren. Sinds 2010 passen Margareth Heuveling en Ulrich Schultz het principe ook toe op huisartsenpraktijken. Want daar kunnen best veel zaken efficiënter.

PRAKTIJK

Wat als de mentale en fysieke pijn die we voelen niets anders is dan een list van onze genen? Dat is het uitgangspunt van het nieuwste boek van de wetenschapsfilosoof Michael Vlerick. Er is gelukkig ook een uitweg uit die genetische aanleg voor ongeluk.

PRAKTIJK

Hade Scheyving is arts en medisch redacteur.

COLUMN en OPINIE REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

COLUMN en OPINIE REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

Bijna dertig jaar lang legde gynaecoloog Paul Ramaekers (69) nieuw en soms te kort leven in de baarmoeder vast via echografie. Vandaag, na zijn pensioen, komt hij nog altijd op kraamafdelingen. Maar nu met een fototoestel.

ACHTERKRANT