...

We zouden veel meer gezondheidsinzichten tot bij de bevolking moeten kunnen brengen. Inzichten die voor iedereen begrijpbaar zijn. Die kennis kan dan op termijn leiden tot gedragsverandering. Bijvoorbeeld, in plaats van na één dag koorts reeds een consult te eisen, nog wat afwachten met het nemen van paracetamol of andere. Rugpijn die een dag of twee aan de gang is even zijn beloop laten, om dan bij het aanhouden van de klachten in te grijpen. Lichte keelpijn die wat irritatie geeft even laten bestaan, om bij verergering of bij toename van de last over te gaan tot contactname met een arts. Gezondheidseducatie, maar ook preventie, een ander essentieel onderdeel van het gezondheidsbeleid, worden actueel zo stiefmoederlijk behandeld - lees: er gaan in absolute termen heel weinig middelen naartoe - dat we helemaal niet verbaasd hoeven te zijn over ons lamentabel zelfinzicht in het voorkomen van ernstige ziektetoestanden.