...

Artsen maken zich zorgen over de privacy van hun patiënten. Ze hebben een wettelijk onderbouwde vertrouwensrelatie met hun patiënt. En nu moeten ze die plots gaan testen en tracen? Frank Robben: "Alle patiënten die positief testen, worden gecentraliseerd bij Sciensano. Het callcenter is een gedeelde omgeving uitgewerkt door de gemeenschappen en de gewesten, die er hun medewerkers aan het werk zetten. Op dat niveau worden er geen gezondheidsgegevens bewaard. Enkel informatie over de personen die gecontacteerd moeten worden en hun telefoonnummer. Alle personeelsleden die mensen opbellen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim." De info over de besmette personen komt van de artsen en van de analyselabs. "Dat is de bron van de informatie. Wij nemen contact op met de besmette persoon en vragen die met wie hij/zij in aanraking is geweest vanaf twee dagen vóór het begin van de symptomen tot zeven dagen erna. Die contacten worden opgebeld zonder dat ze te weten komen door wie ze besmet zijn geraakt. Ze krijgen enkel te horen dat ze besmet werden, dat is alles. Dan evalueren we of het mensen zijn met een hoog of laag risico." Er was een tijdlang sprake van een app om de contact tracing te realiseren, maar de keuze viel uiteindelijk op een manueel systeem. Robben: "Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een app. Maar het is zeker nog niet te laat! Een app heeft zo zijn voordelen en is, paradoxaal genoeg, minder intrusief inzake privacy dan een callcenter. Belangrijk is uiteraard dat zo'n app breed gebruikt wordt en dat de burgers er vertrouwen in hebben. De app installeer je op je smartphone en werkt niet via satelliet maar via Bluetooth. Bij de installatie wordt er een geheime code op je toestel gezet. Die geeft niet weer wie of waar u bent. Om de vijf minuten genereert die 'gebrabbel', een boodschap met tien karakters zonder inhoud. Ik doe aan mijn kant hetzelfde... ik genereer 'gebrabbel'. Als we op minder dan anderhalve meter met elkaar in contact komen, wordt dat gebrabbel op het toestel van de andere gekopieerd. Als ik besmet ben, dan zal het systeem u waarschuwen. En ik benadruk nogmaals: die info geeft niet weer wie we zijn en waar we met elkaar in contact zijn geweest. Dat is het zogenaamde DP-3T concept. De code is open source en werd opgesteld door epidemiologen en specialisten inzake gegevensbescherming." Frank Robben hoopt alleszins dat de app er nog komt. "De federale overheid heeft een juridisch kader uitgewerkt, maar de gemeenschappen zijn bevoegd voor preventie... Maar u begrijpt wel dat als maar 5% van de bevolking de app gebruikt, dat uiteraard niet werkt. Zowat 50 tot 70% van de mensen moet in het verhaal meegaan. In Noorwegen bijvoorbeeld doet 80% mee..." www.corona-tracking.info