...

De campagne, die dit jaar in bloeddrukmetingen ook bij de apotheker had willen voorzien, gaat dus niet door. "Toch is het belangrijk te blijven herinneren aan het belang van het regelmatig nemen van de bloeddruk", zegt prof. dr. Tine De Backer, cardioloog aan het UZ Gent, en voorzitter van het Belgisch Hypertensie Committee. Hypertensie blijft de belangrijkste risicofactor voor cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Hypertensie verhoogt het risico op beroerte, hartinfarct, nierinsufficiëntie en andere cardiovasculaire complicaties. Geschat wordt dat elk jaar meer dan tien miljoen mensen wereldwijd sterven als gevolg van hypertensie. Wat het meest zorgen baart is dat slechts de helft van de mensen met een te hoge bloeddruk zich ervan bewust is. Dat wil zeggen dat veel overlijdens voorkomen zouden kunnen worden met een meer efficiënte screening en opvolging. "Daarom toch nog eens een oproep aan alle gezondheidswerkers om aandacht te schenken aan de risico's van hypertensie, en patiënten op het belang van bloeddrukmetingen te wijzen. Meten is weten", aldus prof. De Backer.Naast de huisarts kan ook de apotheker een belangrijke rol spelen bij de bewustmaking hieromtrent. Als de apotheker over een bloeddrukmeter beschikt, kan het zeker nuttig zijn om een bloeddrukmeting voor te stellen bij patiënten die aangeven dat ze hun bloeddruk niet kennen. Als de bloeddruk bij drie afzonderlijke metingen te hoog blijkt, is het raadzaam dat de patiënt dit bij een volgende bezoek aan de huisarts bespreekt en laat opvolgen.Prof. De Backer herinnert er ook nog aan dat in augustus 2018 de Europese hypertensierichtlijnen een update kregen. Wijzigingen betroffen de adviezen inzake behandelingsstrategie. De bloeddrukmetingen buiten de spreekkamer verwierven een prominentere plaats in de diagnostiek en opvolging van hypertensie.Mogelijkheden zijn een 24-uursbloeddrukmeting en/of een thuisbloeddrukmeting. Bij een 24-uursbloeddrukmeting wordt de bloeddruk automatisch gemeten op regelmatige tijdstippen en wordt rekening gehouden met het gemiddelde over 24 uur, overdag en 's nachts. Bij een thuisbloeddrukmeting meet de patiënt regelmatig zelf zijn/haar bloeddruk met een semiautomatische bloeddrukmeter, waarbij hij/zij bepaalde richtlijnen dient te volgen. Ook daar kan naast de arts, de apotheker helpen om ervoor te zorgen dat de patiënt die richtlijnen goed begrijpt en volgt. De metingen worden daarna voorgelegd aan de behandelende arts. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de geüpdatete hypertensierichtlijnen werd recent gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde (1). Ten slotte wijst prof. De Backer op het belang van een goede opvolging van de bloeddrukcontrole bij hypertensiepatiënten. Dat gaat over de therapietrouw en het regelmatig opnieuw meten van de bloeddruk. Naast de cruciale rol voor de huisarts, wordt in de nieuwe richtlijnen ook gewezen op de belangrijke rol die apothekers en ook verpleegkundigen op zich kunnen nemen in de educatie, de ondersteuning en de follow-up van hypertensiepatiënten. 1. Develtere T et al. Tijdsch. Voor Geneeskunde 2020; 76(4): 121-127.