...

Freya Saeys 'Blijf in uw kot', 'Nodig maximum vier personen uit' en 'Gebruik uw gezond verstand'. Allemaal goedbedoelde aanmaningen, maar hoe pas je ze toe in de praktijk? Mensen hebben minder veerkracht in deze tijden, mentaal wordt het allemaal wat moeilijker. Heldere communicatie is belangrijker dan ooit, zeker voor personen in kwetsbare situaties.Sommige mensen sluiten zich volledig op thuis en zijn wekenlang enkel aan hun huis gekluisterd. Deze groep mensen heeft een directere communicatieaanpak nodig. Ingewikkelde maatregelen zoals de 'vierpersonenregel' zijn bij deze doelgroep uit den boze. De kans op misverstanden is op die manier te groot. Te lang zijn deze mensen op zichzelf aangewezen geweest. Onder andere (mobiele) crisisteams van psychologen en psychiaters en OCMW's moeten daarom nu zo snel mogelijk soelaas bieden. De verplichte quarantaine doet iets met een mens zijn hoofd. We willen te allen tijde vermijden dat een nieuwe geestelijke gezondheidscrisis de kop opsteekt, eens we de coronacrisis te baas zijn. Daarom moeten we nu actie ondernemen: de communicatie op punt zetten en mentaal welzijn hoog op de agenda zetten.