...

Het voorstel om de wet op het voorschrijven van de zogenaamde ' controlled drugs' in het Verenigd Koninkrijk te versoepelen, moet het mogelijk maken dat apothekers bepaalde geneesmiddelen kunnen afleveren die tot nog toe enkel op doktersvoorschrift te verkrijgen zijn, meldt de British Medical Journal. Het voorstel is ingediend in het parlement en moet nu de expliciete goedkeuring krijgen van Priti Patel, de Britse minister van Binnenlandse Zaken. Intussen waarschuwden meer dan 50 experts uit de gezondheidszorg in een brief aan de minister dat verder uitstel patiënten in gevaar dreigt te brengen, niet in het minst patiënten met covid-19 die te maken krijgen met wachttijden voor de toegang tot vitale geneesmiddelen, zoals morfine."In een ' worst case scenario' zou een patiënt kunnen sterven als hij zijn morfine twee of drie uur te laat krijgt. De wetswijziging kan ervoor zorgen dat die hele procedure van pijnstilling of verlichting van ernstige ademnood sneller kan verlopen en zo levens kan redden", klinkt het. In ons land is er aan een dergelijke maatregel geen nood, zegt de apothekerskoepel APB, en voorziet men geen aflevering zonder voorschrift van dit type geneesmiddelen. In de context van de coronacrisis was er wel het voorstel om chronische medicatie af te leveren zonder voorschrift, om zo de continuïteit te verzekeren voor patiënten die problemen ondervinden om een voorschrift te bekomen, laat woordvoerder Lieven Zwaenepoel desgevraagd weten. "Daar was toen geen draagvlak voor bij het kabinet en het Riziv. En achteraf gezien merken we dat de combinatie telegeneeskunde en elektronisch voorschrift wel kan werken, maar dat uitgestelde zorg wel degelijk een ernstig probleem dreigt te worden." De APB blijft de situatie wel op de voet volgen. "Het volume afgeleverde geneesmiddelen is na de hamsterpiek vlak voor de lockdown sterk gedaald - tot 20% onder het normale volume - en blijft dalen tot nu toe. We willen nagaan of er geen massale onderbreking van chronische behandelingen is. Dat is moeilijk te becijferen, maar we nemen toch aan dat dat onderhuids speelt en over afzienbare tijd voor heel wat ' collateral damage' kan zorgen. Op dit moment kunnen we daar geen uitsluitsel over geven, maar we volgen de situatie op de voet. We blijven in overleg met patiëntenverenigingen en overheden om te vermijden dat zorguitstel tot exacerbaties van chronische aandoeningen en nog meer mortaliteit zou leiden. Geprotocolleerde voortzetting van chronische medicatie, ook zonder voorschrift, is daar een belangrijke maatregel voor. Dat heeft men ondertussen begrepen in verschillende lidstaten van de EU waaronder Oostenrijk, Frankrijk, Ierland, Spanje, Polen en Portugal. Waarom is dat dan zo moeilijk in België?"