...

Het bureau van de nationale raad schreef hierover een advies. Artsen kunnen participeren aan de verplichte melding van vermoedelijk besmette patiënten én aan de contactopvolging in geval de arts zelf besmet is. Ze dienen hun patiënten wel helder te informeren over (het nut van) contact tracing. De Orde motiveert: de bescherming van de volksgezondheid, het recht op kwaliteitsvolle zorg, het recht op privacy en het beroepsgeheim werden zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. "Contactopsporing", zo stelt het Ordinale advies, "laat toe besmettingsbronnen op te sporen en vroegtijdig preventief te handelen". Zo kan een eventuele tweede besmettingsgolf vermeden worden. Gezien de ernst van de crisis en de aanzienlijke maatschappelijke gevolgen is covid-19 indijken absoluut noodzakelijk, stelt de Orde. "Het miskennen van deze methode zou niet bedachtzaam zijn. Het is een tijdelijke maatregel en het advies aan de bevoegde autoriteiten werd gevraagd", besluit het Ordinale advies.