...

Dat er iets te gebeuren stond met het Impulsfonds was al langer duidelijk. Een rapport uit 2017 dat de werking ervan doorlichtte, zette vraagtekens bij de effectiviteit van de vestigingspremie en stelde voor om meer in te zetten op multidisciplinaire praktijken. Het Impulsfonds moet in uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord zo 2,1 miljoen euro besparen. Dat wordt bereikt door het bedrag van 4,4 miljoen euro voor de vestigingspremie van huisartsen af te schaffen. Daarvan wordt nog 1,7 miljoen euro opzijgezet voor aanvragen die tijdens de overgangsregeling tot 1 juli zouden binnenkomen. Oorspronkelijk was de afschaffing gepland op 1 juni. Maar als 'toegift' aan de huisartsen komt er nu uitstel tot 1 juli - omdat "er niet van de huis- artsen kan verwacht worden dat ze in deze crisistijden een aanvraag zullen indienen". Het resterende half miljoen zou verdeeld worden over initiatieven van huisartsenkringen om een patiëntenstop tegen te gaan. Weten deze mensen waarmee ze bezig zijn, vraagt Kartel-voorzitter Reinier Hueting zich af. Hoeveel haio's gaan in de loop van de maand juni al een aanvraag voor een vestigingspremie indienen. "De Vlaamse overheid had in het voorjaar al de huisartsenorganisaties toelichting willen geven bij deze maatregel. Maar de lockdown maakte dat onmogelijk. "In plaats daarvan kregen we midden vorige week na overleg over de financiering van de triagecentra plots tijdens een presentatie van tien minuten het hele plan voorgeschoteld. De haio's weten nu waar ze aan toe zijn met de Vlaamse overheid", vertelt Hueting. "De federale regering zou ruimte bieden voor overleg, en ons de kans bieden een betere overgangsregeling voor te stellen", meent hij. BVAS/Vas vergelijken in een persmededeling deze maatregel met de besparing van 6% die de Vlaamse regering eind vorig jaar aan de zelfmoordlijn wilde opleggen, en hoopt dat ook deze maatregel na het onvermijdelijke protest zal worden herzien. Deze besparing geeft een slecht signaal aan toekomstige artsen, vindt dit syndicaat. De bedoeling van het Impulsfonds was dat geneeskundestudenten sneller zouden kiezen voor huisartsgeneeskunde - en die stimulans valt nu helemaal weg. Domus Medica hoopt eveneens dat de Vlaamse regering zich bedenkt en een langere overgangsmaatregel instelt. Domus Medica is niet gekant tegen een hervorming van het Impulsfonds. Maar het vraagt zich af wat er verder gaat gebeuren met de loonsubsidies die huisartsenpraktijken nu ontvangen en waarop thans niet bespaard wordt. Kunnen die gebruikt worden om multidisciplinaire praktijken uit te bouwen? Een vraag waarop ook Reinier Hueting wel een antwoord wil. Kunnen huisartsen in grotere praktijken de subsidies ook samenleggen om een praktijk- verpleegkundige aan te trekken, of een praktijkcoach - en worden de bestaande beperkingen eindelijk opgeheven. En ten slotte nog een andere open vraag: hoe gaat de Vlaamse regering een goede geografische spreiding van huisartsen nu wel bewerkstelligen?