Alles over Riziv

Het Riziv zal voor de duur van de covid-19-crisis ook het Multidisciplinair Oncologisch Consult terugbetalen als dat met een videoconferentie plaatsvond. Het publiceert op zijn website bepalingen inzake de derdebetalersregeling bij de telefonische triage, de vergoedbaarheid van hoofdstuk IV-middelen, ... Een rist maatregelen.

Het Riziv vergoedt artsen in de triagecentra uniform. Ze krijgen het honorarium voor een consultatie. Coördinerend en administratief personeel krijgen een forfaitaire vergoeding.

Bij een telefonisch consult is het moeilijk de patiënt een papieren bewijs van voorschrift te geven. Het doormailen naar de patiënt is niet conform de GDPR. Maar de RID-code doorgeven kan wel.

Ziekenhuizen krijgen een voorschot van een miljard euro uit de overheidskas. Daarmee kunnen ze het gebrek aan inkomsten compenseren en de nooduitgaven financieren.

De coronacrisis zorgt voor veel verandering in ons dagelijkse leven. "Wat met patiënten voor wie het doorbreken van de routine en het wegvallen van de vaste structuur zeer destabiliserend is?", merkt prof. Frieda Matthys op.

Bvas meldt dinsdag dat het Riziv soepel zal omgaan met accrediteringsdossiers als activiteiten niet konden doorgaan door de pandemie. Domus Medica meldt dat er verminderde controle komt op de ziektebriefjes.

Referentielaboratoria zullen van het Riziv een all-invergoeding krijgen voor Covid-19-tests. Die geldt alleen voor tests uitgevoerd in functie van de gevalsdefinitie of volgens aantoonbare klinische noodzaak.

Een arts kan, voor de duur van de pandemie, 20 euro aanrekenen voor een telefonisch consult. Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde vanochtend twee nieuwe nomenclatuurnummers goed, één voor de telefonische triage bij Covid-19, één voor de continuïteit van zorg.

Ook het Riziv neemt maatregelen om contacten met de professionele partners te beperken. Een van de gevolgen is dat de klok voor geneesmiddelendossiers wordt stopgezet, meldt Kartel-voorzitter Hueting.

Huisartsenwachtposten kunnen in de periode van de pandemie ook in de week open blijven . Dat stond nog in de persmededeling van de FOD Volksgezondheid gisteren over de terugbetaling van het telefonisch consult.

"Er zijn zo van die gesprekken die even nagalmen. Omdat ze interessant zijn, omdat ze iets losweken, of omdat ze tot een boeiende discussie leiden. Onlangs had ik weer prijs."

Het Riziv publiceert de lijst van softwarepakketten die erkend zijn voor de geïntegreerde premie van huisartsen. Windoc-gebruikers kunnen ook voor de premie van 2020 nog op beide oren slapen.

ZIEKENHUISFINANCIERING Het systeem van de laagvariabele zorg (LVZ) is iets meer dan een jaar in voege. Op het VBS-symposium over hot topics in de gezondheidszorg (zie ook AK 2617) maakte Mickael Daubie (Riziv) een eerste balans op van dit nieuwe financieringsmechanisme. Hij stond ook stil bij de toekomstperspectieven.

De nomenclatuur doorlichten is een waar titanenwerk. Het gaat over 3.748 handelingen voor een totaal bedrag van bijna acht miljard - 7,931 miljard om precies te zijn. 'Intellectuele' prestaties (raadplegingen en toezicht) zijn goed voor 30%, speciale verstrekkingen voor 70%.

RECIP-E Artsen mogen vanaf deze week geen oude geneesmiddelenvoorschriften meer gebruiken. Maar wat als ze het wel doen? Daar is warm en koud over geblazen.

Sinds zaterdag zijn de geneesmiddelenvoorschriften met nieuwe lay-out van toepassing. Op het terrein is de verwarring nog groot: wat met oude voorschriften die na 1 februari opgesteld worden? Zijn die nog steeds geldig? En wat als je niet anders kan dan nog een oud model gebruiken? Artsen, apothekers en patiënten zitten met veel vragen.