Alles over Riziv

Twee KB's die veel kwaad bloed hebben gezet bij de zorgverleners, zijn dit weekend afgevoerd. De Superkern voerde daarnaast een maximumprijs in voor serologische tests die de huisarts afneemt.

VOORSCHRIJFGEDRAG "Impact op het voorschrijfgedrag heeft het MFO nog niet. Daar zijn we in ons land nog niet aan toe. Wel is te hopen dat het stilaan structureel ingebed geraakt in de navorming."

Negen op tien huisartsen houdt zich aan het vaste tarief, luidt een persmededeling van minister De Block. En ook 80% van de specialisten zou zijn toegetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen. Maar de 'tariefzekerheid' staat toch wel sterk op de helling bij de huid- en de oogartsen.

Alle artsensyndicaten en Wachtposten Vlaanderen dringen er gezamenlijk op aan dat het Riziv snel alle triagecentra het beloofde geld uitbetaalt. De helft kreeg nog geen geld te zien, en geen enkel centrum ontving al het opstartgeld.

Veel covid-19-patiënten die het ziekenhuis verlaten, hebben een slechte lichamelijke conditie en een slechte longfunctie. Kinesitherapie in groep is momenteel niet mogelijk, en dat zal misschien nog een tijd zo blijven. Cliniques Universitaires Saint-Luc (Brussel) vond een oplossing.

In een brief aan de administrateur-generaal van het Riziv, Jo De Cock, vraagt de BVAS ruimere vergoedingen voor huisartsen en ziekenhuisartsen. Een betere vergoeding voor langere videoconsultaties, bijvoorbeeld. En van de staalafname.

De huisarts kan de nomenclatuurcodes voor een bezoek aan het woonzorgcentrum gebruiken om de monstername aan te rekenen van de bewoners voor een PCR-test op covid-19. Deze oplossing komt rijkelijk laat, vindt ASGB.

De huidige coronamaatregelen hebben een belangrijke impact op de gezondheid van de ogen van onze kinderen, stellen de kinderoogartsen. Doordat ze nu vaker dan anders achter een scherm zitten vergroot de kans op bijziendheid. En de behandeling van een lui oog krijgt niet de nodige aandacht.

Op gezondheid staat geen prijs, zo wil het de volkswijsheid. En in deze Covid-19-crisis is dat meer dan ooit het geval. Louter rationeel beschouwd, valt dat soms moeilijk te begrijpen.

Een aantal ziekenhuizen -onder meer Sint-Lucas Gent en het RZ Heilig Hart Leuven- kregen deze week inspecteurs van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het Riziv over de vloer. Via een vragenlijst gaat de DGEC ook na of artsen zich houden aan de richtlijnen in verband met het uitstel van niet-essentiële activiteiten. Het hoeft geen betoog dat het negatieve reacties regent.

In een gezamenlijk schrijven aan de zorgverstrekkers en hun beroepsverenigingen geven Paul Pardon, voorzitter van de Risk Management Group, Pedro Facon, directeur-generaal FOD Volksgezondheid, Jo De Cock, administrateur-generaal Riziv en Xavier De Cuyper, administrateur-generaal FAGG meer uitleg over de toepassing van de richtlijnen met betrekking tot Covid-19.

WEBAPPLICATIE Het Riziv wil tegen het eind van dit jaar een webapplicatie klaar hebben die het medicatieschema, de elektronische voorschriften en de afgeleverde medicatie samenbrengt.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil teleconsultaties mogelijk maken voor meer zorgverleners. Dat om zorg tijdens de covid-19-crisis te kunnen blijven garanderen.

Al 3.200 mensen hebben zich aangemeld voor de medische reserve. Sciensano en het Riziv passen een aantal procedures aan. Het praktische en het minder praktische nieuws van de dag.

Het Riziv zal voor de duur van de covid-19-crisis ook het Multidisciplinair Oncologisch Consult terugbetalen als dat met een videoconferentie plaatsvond. Het publiceert op zijn website bepalingen inzake de derdebetalersregeling bij de telefonische triage, de vergoedbaarheid van hoofdstuk IV-middelen, ... Een rist maatregelen.

Het Riziv vergoedt artsen in de triagecentra uniform. Ze krijgen het honorarium voor een consultatie. Coördinerend en administratief personeel krijgen een forfaitaire vergoeding.

Bij een telefonisch consult is het moeilijk de patiënt een papieren bewijs van voorschrift te geven. Het doormailen naar de patiënt is niet conform de GDPR. Maar de RID-code doorgeven kan wel.