...

Jonge kinderen krijgen dezer dagen online les, hangen voor de buis of chatten via de smartphone. Hun schermtijd ligt dus een pak hoger dan in normale omstandigheden. En veel buitenactiviteit krijgen ze ook al niet. Dat alles vergroot het risico op bijziendheid, zegt de Belgische vereniging van kinderoogartsen. Bovendien stellen kinderoogartsen vast dat er minder afgeplakt wordt bij kinderen met een lui oog. "De terugbetaling van de pleisters is immers enkel mogelijk wanneer ze bij de opticien én niet bij de apotheek gekocht worden. Doordat de handelszaken gesloten zijn en de opticiens dus moeilijker bereikbaar zijn omdat ze enkel op afspraak werken, worden de kleefpleisters dan ook minder snel aangevuld. Ook het wegvallen van de schoolstructuur - waar leerkrachten een oogje in het zeil houden - speelt een rol", zo luidt het. Uit een rondvraag bij jonge ouders blijkt dat ruim de helft van de kinderen de plaktherapie niet meer zorgvuldig toepast. Doordat de raadplegingen bij oogartsen en kinderoogartsen nu enkel toegankelijk zijn voor dringende consults, wordt nu veel meer ingezet op telefonisch advies en teleconsulting. "Voor ouders zou het veel eenvoudiger zijn om deze pleisters bij de apotheek af te halen. Dat kan, maar helaas worden de pleisters dan niet terugbetaald, en die kosten al gauw 50 cent per stuk. De keuze voor de apotheek is logisch. Apothekers zijn - als eerstelijnszorgverstrekkers - tijdens de coronacrisis steeds bereikbaar en werken in een veilige omgeving. Als tezelfdertijd ook medicatie, handgel of babyvoeding moet opgehaald worden, kan dit met slechts één enkele verplaatsing bij de apotheker en op elk uur van de dag." Apothekers kunnen ook de nodige informatie geven over de hygiënemaatregelen. Ook voor uitleg over hoe de pleister moet aangebracht worden en om te kijken naar eventuele allergische reacties op de pleister, is de apotheker de aangewezen persoon, stellen de kinderoogartsen. De Belgische vereniging van oogartsen heeft een aanvraag ingediend om deze terugbetaling ook bij apothekers op zijn minst tijdelijk toe te staan, maar het Riziv gaf een negatief advies na raadplegen van de beroepsvereniging van de opticiens. Ook het Vlaams Patiënten Platform, en de tegenhanger in de Franse gemeenschap Luss, die een dergelijke maatregel ter harte nemen, vinden dit een gemiste kans. "Met een zeer simpele maatregel, die geen extra kosten met zich meebrengt, kunnen we voorkomen dat jonge gezinnen afhaken voor een zeer efficiënte en noodzakelijke occlusietherapie. Ook de oogartsen wensen hier constructief aan mee te werken", besluit de vereniging.