...

Sinds oktober 2017 zijn thuisverpleegkundigen verplicht het eID van de patiënt in te lezen wanneer ze prestaties factureren in de derdebetalersregeling. Maar de manipulaties met kaartlezer en tablet, en het accepteren van het eID van de cliënt, kan transmissie van Sars-CoV-2 faciliteren.Voor de duur van de pandemie laat het Riziv deze controlemaatregel even los en volstaat de 'manuele' invoering van een reden voor de prestaties. Details daarover staan in een omzendbrief aan de verpleegkundigen.De controlediensten van het Riziv houden vanaf deze maand geen rekening met de manier waarop de identiteit van de patiënt is geregistreerd. Het zal 15 dagen op voorhand bekend maken wanneer de controlemaatregel opnieuw geldig wordt.Minister De Block: "Thuisverpleegkundigen zijn een belangrijke schakel in de eerste lijn. Voor heel wat mensen die niet of minder mobiel zijn, is hun hulp cruciaal. Dat geldt nog meer in de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden."Leidend ambtenaar Mickaël Daubry spreekt in de omzendbrief ook zijn waardering uit voor het werk op het veld: "We willen jullie oprecht bedanken voor jullie inzet in deze moeilijke tijden en wensen jullie veel moed voor de zware weken die nog voor ons liggen."Hij verzekert dat het Riziv andere wegen onderzoekt om zorgverleners te ondersteunen. Tips en ideeën zijn welkom op covid19@riziv-inami.fgov.be.