...

De verschillende artsensyndicaten claimen elk in een persmededeling dat zij hiervoor hebben gezorgd. Bvas en ASGB zijn het gulst met de informatie.Er komen twee nomenclatuurnummers bij:De telefonische triage gebeurt na een volledige anamnese met een beschrijving van de symptomen van een mogelijke besmetting met het SARS-CoV-2 virus.De arts noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die hij gaf, en de documenten die hij afleverde.Een arts mag deze prestatie maar een keer aanrekenen per patiënt voor iedere periode van 7 dagen.Dit nummer mag de arts gebruiken voor de telefonische follow-up van een patiënt die hij volgens de adviezen inzake de COVID-pandemie niet fysiek kan ontmoeten. Bijvoorbeeld: de opvolging van een diabetespatiënt, een reumapatiënt, een patiënt onder antistollingstherapie, enzovoort.De beide prestaties kunnen niet door dezelfde arts op dezelfde dag worden geclaimd. Ze kunnen ook niet worden gecombineerd met een gewone consultatie. Kartel-voorzitter Reinier Hueting verduidelijkt dat, hoewel de bedoeling is dat de eerste prestatie maar een keer per patiënt wordt aangerekend, het Riziv een tweede arts ook een telefonische Covid-19-triage uitvoert toch zal uitbetalen. Artsen hebben immers geen middel om van elkaar te weten dat de patiënt hen beide heeft geconsulteerd.Dokter Hueting vindt de beperking ook te verregaand. Dat de patiënt na verloop van tijd een tweede Covid-19-triage vraagt kan heel terecht zijn.De nomenclatuurnummers zijn geldig vanaf het ingaan van de noodmaatregelen, dat is met twee dagen terugwerkende kracht vanaf 14 maart.e-FactVoor de vergoeding geldt de derdebetalersregeling - de patiënt betaalt geen remgeld. De arts kan geen supplement aanrekenen. Artsen kunnen over de telefoon medisch advies geven. Ziektebriefjes en dergelijke stuurt de arts per post op naar de patiënt. Geneesmiddelenvoorschriften worden digitaal aangemaakt - de apotheker kan ze ophalen.Dat is allemaal in de 20 euro inbegrepen - ook het opmaken van een verwijsbrief, en eventueel van een verslag aan de GMD-houdend huisarts.De FOD meldt nog dat de software van de huisartsen zal worden aangepast om facturatie met de twee nieuwe nummers mogelijk te maken. Dokter Hueting wijst erop dat een arts van ieder consult notitie moet nemen in het elektronisch dossier. Reconstrueren voor welke patiënt hij achteraf moet factureren, zou dan niet zo moeilijk mogen zijn.Het Riziv heeft de opdracht gekregen maatregelen uit te werken om ook andere zorgverleners te ondersteunen, aldus de FOD.