...

Alle artsen krijgen automatisch 2 CP's die meetellen als één LOK-bijeenkomst, en 3 CP's binnen het hoofdstuk Ethiek en Economie. Deze worden in de maand juli 2020 in het accrediteringsdossier genoteerd.Artsen voor wie de referentieperiode van maart tot juni 2020 ten einde liep, konden door de coronacrisis nog moeilijk punten bijhalen. Het Riziv zal daarom een tekort aan CP's door de vingers zien. De arts moet geen bewijzen van annulering leveren. Wel zal hij minstens één LOK (vóór maart) moeten hebben bijgewoond.Na juni 2020 kan de arts van wie de referentieperiode ten einde loopt, ook nog de coronacrisis inroepen om een tekort aan CP's te verantwoorden. Maar dan moet hij wel bewijzen daarvoor aan zijn dossier toevoegen. De Accrediteringsstuurgroep zal daarover oordelen. Het Riziv zet hier alles op een rijtje.