...

Er zijn pseudonomenclatuurcodes gecreëerd voor de drie soorten tests: De laboratoria moesten op vraag van het Riziv de facturatie van deze tests vanaf 10 maart on hold zetten. Het KB maakt het factureren nu mogelijk.Het Riziv beschrijft omstandig de voorwaarden die voor de terugbetaling van de tests gelden.De PCR- en antigentests moeten zijn voorgeschreven volgens de procedures die geldig waren op het moment van de afname van de test. Dat zijn de procedures van de Risk Management Group gepubliceerd op de website van Sciensano.Op verschillende tijdstippen kunnen er verschillende regels gelden. De aanvraag van de test moet correct zijn verlopen, met de gevraagde informatie, en de arts heeft notities over de klinische situatie bijgehouden in zijn dossier.Ook bij duidelijk aantoonbare klinische noodzaak wordt de test terugbetaald. De screening van asymptomatische personen in bijvoorbeeld een woonzorgcentrum worden niet door het Riziv terugbetaald maar via het testplatform van de federale overheid.In de periode van 1 maart tot 22 april kan elk van de pseudocodes maximum twee keer worden aangerekend. Vanaf 22 april vervalt die beperking.De test moet zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium dat op de lijst van Sciensano staat - dit epidemiologisch instituut moet ook de resultaten van de PCR-tests kunnen verwerken.Ook voor de serologische tests zal voor terugbetaling aan een aantal voorwaarden moeten zijn voldaan.De beperkingen van deze tests maakt hen onbruikbaar voor de diagnose, maar ze kunnen wel gebruikt worden in een aantal op de website beschreven twijfelgevallen. Ze kunnen ook gebruikt worden om de serologische status te onderzoek van personeel in zorginstellingen en laboratoria.Serologische tests moeten zijn voorgeschreven door een arts, beantwoorden aan kwaliteitsvereisten, en het resultaat moet (geanonimiseerd) doorgegeven worden aan Sciensano. Twee tests in zes maanden is het maximum dat het Riziv terugbetaalt.Immunochromatografische tests (snelle, niet-kwantitatieve testen) betaalt het Riziv niet terug. Supplementen aanrekenen is voor terugbetaalde tests verboden.