...

Het Riziv legt samen met de FOD Volksgezondheid een database aan van alle triagecentra die actief zijn in ons land. De triagecentra krijgen elk een volgnummer.De triagecentra maken een verzamelstaat op van de prestaties. Die vermeldt het Riziv-nummer van de arts en het rijksregisternummer (INSZ ) van de patiënt.De centra zouden maandag daarvoor een modelformulier hebben ontvangen.De artsen die de patiënten opvangen krijgen daarvoor een eenvormig honorarium, dat gelijk staat aan het honorarium voor een raadpleging van een geaccrediteerd huisarts.Coördinerend artsen, verpleegkundigen en andere paramedici krijgen een vast honorarium per 'dagdeel'. Ook administratief personeel ontvangt een vast bedrag.Per dagdeel moet op de verzamelstaat daarvoor ook worden aangegeven wie dan de ondersteuning verzekerde.Deze regeling werd zaterdag goedgekeurd door de nationale commissie artsen-ziekenfondsen. Die vergadering mag historisch genoemd worden omdat ze plaatsvond met een Zoom-sessie.