...

Het Virtual Integrated Drug Information System hebben we in het verleden voorgesteld als de opvolger van het medicatieschema. Dat is niet helemaal correct - het medicatieschema blijft in Vitalink (en de eerstelijnskluizen van het Brusselse en Waalse gewest) en is een van de bouwstenen van Vidis.Vidis wil in één view het medicatieschema tonen samen met de openstaande voorschriften in Recip-e, en de afgeleverde geneesmiddelen uit het Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Later zouden daar ook de hoofdstuk 4-documenten uit MyCarenet bijkomen. Vidis zal een aantal nieuwe elementen introduceren. Zo is het de bedoeling dat de patiënt 'dagboeknotities' kan toevoegen in het medicatieschema. Een van de problemen met het medicatieschema in Vitalink was dat niet alle softwareleveranciers er even snel bij waren om dit schema toegankelijk en hanteerbaar te maken in het EMD. De federale overheid wil Vidis ontwikkelen als webapplicatie. Daardoor kan het bijgestuurd en uitgebreid worden zonder dat men voor het gebruik van de laatste versie afhankelijk is van de EMD-leveranciers. Die zullen de webapplicatie in hun EMD verwerken als een 'frame'.Vidis zal ook beschikbaar zijn als een stand-alone-toepassing. Last but not least, Vidis zal geïntegreerd worden in de patient health viewer (federaal: mijngezondheid.be). De patiënt en de mantelzorg zijn in Vidis een evenwaardige partner. De patiënt kan in Vidis een Visi-flag plaatsen bij medicatie: dan krijgt alleen de apotheker van zijn voorkeur het voorschrift te zien. Via Vidis zou de patiënt ook medicatie bij een apotheker kunnen reserveren. De bedoeling van het Riziv is om met dit project ook te komen tot meer interoperabiliteit van de systemen en standaardisering van de medicatiegegevens. Nog een grotere uitdaging dan de technische verwezenlijking bij het Vlaamse medicatieschema bleek het laten samenwerken van alle 'zorgactoren' rond het voorschrift - in eerste instantie huisartsen en apothekers. Meer multidisciplinaire samenwerking en het verduidelijken van de rollen van de verschillende zorgverleners is van bij aanvang de opzet van het Vidis-project. In een latere fase moet het mogelijk worden 'vanuit het medicatieschema' het beheer van de medicatie te vergemakkelijken: stopzetten van medicatie, het verlengen van 'chronische medicatie', het voorchrijven van nieuwe medicatie, het aanpassen van de posologie, ... Ook het uitvoeren van 'medicatiereviews' wil het Riziv gaan faciliteren.