Wat voorafging. Op vrijdag 16 april stuurden de federale gezondheidsadministraties van dit land (FOD Volksgezondheid, Riziv, FAGG en de Risk Management Group) een brief. Daarin werd onder meer aangekondigd dat de overheid een monitoringsysteem op poten zou zetten met betrekking tot de niet-dringende Covid-activiteiten in de ziekenhuizen.

Irritatie

Deze week volgde dan een schrijven van het DGEC naar de medische directeurs. Uiterlijk tegen 22 april om 10 uur dienden de ziekenhuizen de uitgevoerde zorg van 30 maart tot en met 20 april op te geven en de geplande zorg tussen 20 april en 3 mei. Het overzicht moet omvatten: alle dringende en niet-dringende ingrepen in het OK, opnames in dagziekenhuis, endoscopische procedures voor gastro-enterologie en urologie en de MRI-onderzoeken.

Het hoeft geen betoog dat de demarche van de DGEC voor enorm veel irritatie zorgt. Dokter Marc Moens, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat vindt het alvast onbegrijpelijk. "Burgers hangen witte lakens buiten, zingen en applaudisseren vanop hun balkon om de zorgverleners te danken. Ondertussen worden artsen bedreigd omdat ze te veel zorg zouden hebben verstrekt", dixit Moens.

Tuincentra

Een ziekenhuisarts die liever anoniem blijft, noemt het een schande. "Niet-Covid patiënten sterven omdat ze niet naar het ziekenhuis durven komen voor dringende zorg. En we hebben nog steeds middelen tekort om Covid-19 te bestrijden. Toch blijft het Riziv louter om financiële redenen repressief optreden. De ziekenhuizen staan in de frontlinie in deze coronacrisis. Ze moeten zich niet alleen over de Covid-19 patiënten ontfermen maar tegelijk de gebruikelijke en dringende zorg geven aan alle andere patiënten. Er staan al weken patiënten op de wachtlijst voor ingrepen die niet uitgesteld kunnen worden."

Toen we hem dinsdagmiddag belden, was dokter Jan Donck, voorzitter van de medische Raad, nog niet op de hoogte dat de DGEC-inspecteurs de dienst cardiologie van het AZ Sint-Lucas hadden bezocht. Ten persoonlijke titel zei hij wel de actie van het Riziv totaal misplaatst te vinden. "We moeten de ziekenhuisactiviteiten terug afstemmen op de behoeften. Een heksenjacht getuigt dan niet van veel respect voor de zorgverleners. De tuincentra mogen wel open maar de artsen mogen geen raadplegingen houden...", aldus dokter Donck.

Vage termen

Een doorn in het oog is ook de uiterst krappe termijn om de vragenlijsten in te vullen. "Momenteel hebben we wel wat beters te doen dan vragenlijsten in te vullen," zo luidt het. Ook op facebook regent het reacties. "Ik sta volledig achter Riziv-controle en verantwoording afleggen," schrijft een arts. "Maar moet dat nu onmiddellijk in volle crisis? Kan die controle niet over enkele maanden?" Of nog: "Papieren invullen voor het Riziv is mijns inziens ook geen dringende zorg en zou volgens hun eigen regels dus ook uitgesteld moeten worden..."

Velen vragen dat de termen 'urgent/dringend' en 'electief' nu eindelijk uitgeklaard worden. "De vaagheid blijft zeer storend. We weten niet hoe de desbetreffende inspecteur deze zaken interpreteert. Dat voelt als het zwaard van Damocles", aldus een chirurg op facebook.

Voor voor advocaten

Het stoort dezelfde arts "enorm" dat er een gebrek aan perspectief is. "Zolang er geen zicht is op een heropstart van planbare activiteiten, moeten we alles blijven uitstellen. Ondertussen sturen huisartsen meer en meer patiënten opnieuw door omdat een eerste electieve ingreep alsnog dringend wordt. Ik stel me ook veel vragen bij de wettelijkheid van eventuele boetes voor inbreuken op regels die niet duidelijk afgelijnd zijn." Of nog: "Eerst het fiasco met het tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal en nu dit..."

Een minderheid van artsen toont begrip voor de controles en de inventarisatie van de activiteiten maar noemt de timing onbehoorlijk. Al bij al lijkt het erop dat vooral advocaten gespecialiseerd in medisch recht hierbij weer garen gaan spinnen...

Wat voorafging. Op vrijdag 16 april stuurden de federale gezondheidsadministraties van dit land (FOD Volksgezondheid, Riziv, FAGG en de Risk Management Group) een brief. Daarin werd onder meer aangekondigd dat de overheid een monitoringsysteem op poten zou zetten met betrekking tot de niet-dringende Covid-activiteiten in de ziekenhuizen. Deze week volgde dan een schrijven van het DGEC naar de medische directeurs. Uiterlijk tegen 22 april om 10 uur dienden de ziekenhuizen de uitgevoerde zorg van 30 maart tot en met 20 april op te geven en de geplande zorg tussen 20 april en 3 mei. Het overzicht moet omvatten: alle dringende en niet-dringende ingrepen in het OK, opnames in dagziekenhuis, endoscopische procedures voor gastro-enterologie en urologie en de MRI-onderzoeken.Het hoeft geen betoog dat de demarche van de DGEC voor enorm veel irritatie zorgt. Dokter Marc Moens, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat vindt het alvast onbegrijpelijk. "Burgers hangen witte lakens buiten, zingen en applaudisseren vanop hun balkon om de zorgverleners te danken. Ondertussen worden artsen bedreigd omdat ze te veel zorg zouden hebben verstrekt", dixit Moens. Een ziekenhuisarts die liever anoniem blijft, noemt het een schande. "Niet-Covid patiënten sterven omdat ze niet naar het ziekenhuis durven komen voor dringende zorg. En we hebben nog steeds middelen tekort om Covid-19 te bestrijden. Toch blijft het Riziv louter om financiële redenen repressief optreden. De ziekenhuizen staan in de frontlinie in deze coronacrisis. Ze moeten zich niet alleen over de Covid-19 patiënten ontfermen maar tegelijk de gebruikelijke en dringende zorg geven aan alle andere patiënten. Er staan al weken patiënten op de wachtlijst voor ingrepen die niet uitgesteld kunnen worden." Toen we hem dinsdagmiddag belden, was dokter Jan Donck, voorzitter van de medische Raad, nog niet op de hoogte dat de DGEC-inspecteurs de dienst cardiologie van het AZ Sint-Lucas hadden bezocht. Ten persoonlijke titel zei hij wel de actie van het Riziv totaal misplaatst te vinden. "We moeten de ziekenhuisactiviteiten terug afstemmen op de behoeften. Een heksenjacht getuigt dan niet van veel respect voor de zorgverleners. De tuincentra mogen wel open maar de artsen mogen geen raadplegingen houden...", aldus dokter Donck.Een doorn in het oog is ook de uiterst krappe termijn om de vragenlijsten in te vullen. "Momenteel hebben we wel wat beters te doen dan vragenlijsten in te vullen," zo luidt het. Ook op facebook regent het reacties. "Ik sta volledig achter Riziv-controle en verantwoording afleggen," schrijft een arts. "Maar moet dat nu onmiddellijk in volle crisis? Kan die controle niet over enkele maanden?" Of nog: "Papieren invullen voor het Riziv is mijns inziens ook geen dringende zorg en zou volgens hun eigen regels dus ook uitgesteld moeten worden..." Velen vragen dat de termen 'urgent/dringend' en 'electief' nu eindelijk uitgeklaard worden. "De vaagheid blijft zeer storend. We weten niet hoe de desbetreffende inspecteur deze zaken interpreteert. Dat voelt als het zwaard van Damocles", aldus een chirurg op facebook.Het stoort dezelfde arts "enorm" dat er een gebrek aan perspectief is. "Zolang er geen zicht is op een heropstart van planbare activiteiten, moeten we alles blijven uitstellen. Ondertussen sturen huisartsen meer en meer patiënten opnieuw door omdat een eerste electieve ingreep alsnog dringend wordt. Ik stel me ook veel vragen bij de wettelijkheid van eventuele boetes voor inbreuken op regels die niet duidelijk afgelijnd zijn." Of nog: "Eerst het fiasco met het tekort aan persoonlijk beschermingsmateriaal en nu dit..." Een minderheid van artsen toont begrip voor de controles en de inventarisatie van de activiteiten maar noemt de timing onbehoorlijk. Al bij al lijkt het erop dat vooral advocaten gespecialiseerd in medisch recht hierbij weer garen gaan spinnen...