...

"De coronacrisis heeft een enorme impact op onze zorg, ook op de zogenaamde "niet-coronazorg", aldus de Open VLD-minister. "Om die andere zorgnoden zo goed mogelijk te beantwoorden, maken we nu teleconsultaties mogelijk binnen verschillende zorgdomeinen. Op die manier kunnen patiënten hun zorgverleners blijven raadplegen, maar dan vanop afstand. "Het Riziv werkte in overleg met de zorgverleners een regeling rond teleconsultaties uit. Voor huisartsen en specialisten, en voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen is de mogelijkheid al geregeld.Nu bekijkt het dit ook voor psychiaters, tandartsen, logopedisten, kinesitherapeuten, vroedkundigen, ergotherapeuten, diëtisten en diabeteseducatoren. De consultatie vanop afstand gebeurt per telefoon of met videobellen. De zorgverlener mag daarbij geen meerkosten of supplementen aanrekenen aan de patiënt. In de meeste gevallen betaalt de patiënt ook geen remgeld en factureert de zorgverlener het bedrag rechtstreeks aan het ziekenfonds.Vragen over teleconsultaties en terugbetaling kunnen zorgverleners mailen naar covid19@riziv-inami.fgov.be .