...

Vooral de situatie op de spoed, de intensieve zorg en in de speciaal gecreëerde covid-19-afedelingen werd bekeken.Op de spoedafdelingen, die nu met gescheiden circuits werken voor covid-19 en niet-covid-19-pathologie, is er heel wat extra werk. Maar de extra belasting kan met de huidige nomenclatuur worden opgevangen, oordeelt het Riziv.Voor de intensieve zorg zijn er een aantal nieuwe nomenclatuurnummers gecreëerd. Covid-19-patiënten moeten vaak lang op intensive care verblijven, en liggen ook vaak lang aan de beademingsapparatuur.Voor het langere toezicht en de monitoring werden nieuwe nomenclatuurnummers gecreëerd.Er is, in dezelfde lijn, ook een nieuw nomenclatuurnummer voor ECMO bij covid-19-patiënten.Ten slotte is er een speciaal nomenclatuurnummer gecreëerd voor het toezicht op de covid-19-afdelingen. Daarmee wil het Riziv ook tegemoetkomen aan de intensere opvolging van deze patiënten.Omdat in andere afdelingen allerijl plaatsen voor patiënten werden omgeturnd tot bedden intensive care, zal bij het aanrekenen van de prestaties intensieve zorg de 'dienstcode' voorlopig niet worden gecontroleerd.De ziekenhuizen kunnen gerust de code van de betreffende dienst gebruiken. Controle a posteriori is wel mogelijk.Er komt een extra honorarium voor het toezicht, dat éénmaal kan worden aangerekend door een andere arts-specialist dan die die al het gewone toezicht rekent.Bij de prestaties voor covid-19-patiënten geven de ziekenhuizen ook een pseudonomenclatuurnummer op, gevolgd door het identificatienummer van de patiënt.De details over deze nieuwe nomenclatuur en de werkwijze vindt u op de website van het Riziv.Het ASGB stipt in de toelichting op zijn website aan dat deze wijzigingen komen naast het te verdelen 'thesaurieoverschot' van een miljard voor de ziekenhuizen.