...

Het is een waslijstje van vragen. Maar artsen verliezen dan ook heel wat inkomsten door de covid-crisis. Ziekenhuisbedden worden beschikbaar gehouden voor een tweede golf, prestaties voor covid-patiënten vragen extra tijd,...De BVAS stelt voor een forfait van 80 euro per uur te geven in testingcentra, zoals de triagecentra. Om een adequate procedure bij de afname te volgen, moet je met twee personen werken. Het forfait kan het Riziv bijvoorbeeld geven als minstens vijf tests op een uur zijn afgenomen. Voor staalafname in de praktijk of tijdens een huisbezoek is een supplement van 15 à 20 euro redelijk, stelt de brief.Het remgeld bij een teleconsultatie moet ook aan artsen worden betaald. Het Riziv betaalt dat terug aan alle zorgverleners behalve aan de artsen. Desnoods kunnen ziekenfondsen dat geld factureren aan hun cliënten.Videoconsultaties die langer dan een kwartier duren - triage aan de telefoon zit daar dan niet inbegrepen - moeten niet minder vergoed worden dan een klassieke consultatie, vindt de BVAS. In Nederland en Frankrijk is dat het geval en zie je geen misbruik ontstaan. Desnoods kunnen hier ook plafonds voor ingesteld worden.In het algemeen pleit het artsensyndicaat voor een verhoging van de vergoeding van consultaties en bezoeken met 15%. Ook chirurgen, anesthesisten en radiologen moeten gecompenseerd worden voor de extra tijd die procedures vragen. Ziekenhuizen krijgen een compensatie van de overheid voor het blokkeren van bedden - om standby te blijven voor de perioden waarin de epidemie weer in kracht toeneemt. Het financiële verlies dat artsen lijden moet mee gecompenseerd worden, zegt de Bvas. De artsenvereniging vraagt ook een supplement op het permanentiehonorarium voor covid-patiënten (tijdens epidemiegolven).Ten slotte regelde de federale overheid het met een volmachten-KB dat artsen en andere zorgverleners kunnen opgevorderd worden. Artsen die zich op bevel van de provinciegouverneur beschikbaar houden moeten een disponibiliteitshonorarium krijgen.