...

Door het uitstellen van de courante, niet dringende zorg lopen de ziekenhuizen belangrijke inkomsten mis. Bovendien hebben ze heel wat extra uitgaven gedaan om zich voor te bereiden op de piek van de epidemie. Afdelingen werden gereorganiseerd, bestellingen werden geplaatst, de lonen van het personeel moeten worden doorbetaald. Minister De Block maakte dit weekend bijvoorbeeld bekend dat er op een mum van tijd 759 bedden intensieve zorg werden bijgecreëerd, waarmee het bestaande aanbod van 1.900 bedden al met 40% werd verhoogd.Door een voorschot van één miljard euro uit de schatkist opzij te zetten, krijgen de ziekenhuizen nu voldoende liquide middelen. Een deel van het budget zal ook dienen om zorgverleners die hun gewone activiteiten grotendeels moesten stopzetten, te compenseren.Het Riziv en de FOD Volksgezondheid werken samen met het terrein nu een verdeling van de extra middelen uit. Verwacht wordt dat tegen half april het Riziv over een verdeelsleutel zal beschikken, en de gemaakte kosten en de inkomensverliezen zal kunnen verrekenen.