Alles over NCAZ

Op de Nationale Commissie van woensdag 4 juli werd een nota van het Riziv rondgedeeld over de opbouw van pensioenrechten voor artsen in opleiding. Volgens het akkoord Artsen-Ziekenfondsen moest de NCAZ eind juni klaar zijn met een voorstel daarover.

De Nationale Commissie van 20 november was grotendeels aan de informatisering van de gezondheidszorg gewijd. Riziv-baas Jo De Cock die de vergadering leidt, vatte de discussie in tien punten samen. Bvas-voorzitter Marc Moens geeft ze weer - met wat eigen accenten.

De Nationale Commissie (NCAZ) keurde vorige week het mini-akkoord goed. Tegelijk lag de brief voor die artsen die toetreden tot het akkoord zullen ontvangen aangaande het sociaal statuut. Die is bijzonder omdat dit jaar het eerste jaar is dat de 'activiteitsdrempel' geldt.

De regering verklaart zich bereid op korte termijn een aantal maatregelen uit te werken die het vertrouwen in het overlegmodel moeten herstellen. In afwachting roepen de artsensyndicaten hun leden op zich aan de overeengekomen tarieven te houden.

Tijdens een bijeenkomst van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen woensdagavond (25/1) werd overeengekomen dat de ontbinding van rechtswege van het lopende akkoord met een maand wordt verschoven. De NCAZ wil eerst het overleg met de regering een kans geven.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van gisterenavond werd gepraat over de besparingsmaatregelen die werden uitgewerkt door de taskforce. De meeste werden goedgekeurd. Voorzitter Jo De Cock stelde een agenda op van de belangrijke items die men in de komende periode wil uitpraten. Maar vooral Bvas stelt een patstelling vast.