...

De huidige dialyseconventie loopt ten einde op 31 december. Een nieuwe overeenkomst voor twee jaar is in de maak. Vanuit de nefrologen was er het voorstel gekomen om het posttransplantatieconsult op te waarderen, vertelt Kartel-voorzitter Reinier Hueting."Het geld daarvoor zou komen uit de index voor het forfaitair honorarium voor highcaredialyse. Dat de indexering er moet komen staat ingeschreven in de tekst van de overeenkomst, maar de Nationale Commissie mag beslissen hoe de index wordt toegekend. Het opwaarderen van het consult na een transplantatie beloont beter een intellectuele acte en vormt een belangrijke incentive. Uiteindelijk is een transplantatie de beste oplossing voor de patiënt én voor het Riziv. "TegenwindDokter Robert Rutsaert had binnen de vereniging van nefrologen daarover overleg gepleegd, maar op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) kwam er plots hevige weerstand tegen het voorstel van de BVAS, vertelt dokter Hueting. "Zij hadden een bericht gekregen van een aantal nefrologen die gekant waren tegen de tekst.""Marc Moens kaartte aan dat hij de tekst pas laat ontvangen had en nog niet had kunnen bestuderen", vervolgt Hueting. "Jo De Cock vroeg zich dan wel af hoe de BVAS het voorstel zo goed hadden kunnen bestuderen dat de leden een rekenfout hadden kunnen signaleren. "Dokter Marc Moens bevestigt dat nefrologen die lid waren van de BVAS met hem contact hadden opgenomen om hun onvrede over het voorstel te signaleren. "De mensen van het Riziv en uiteraard Robert Rutsaert (die voor Kartel /ASGB ook in de NCAZ zit, nvdr) waren niet blij dat ik dat op de commissie vertelde."Eenzijdig?Maar Marc Moens verwijt dokter Robert Rutsaert alleen overleg te hebben gepleegd met Nederlandstalige nefrologen die aanleunen bij Kartel/ASGB.De BVAS-voorman zegt contact te hebben gehad met de arts die de tekst van het voorstel had opgesteld. "Op de werkgroep interne geneeskunde van de Technisch-Geneeskundige Raad zullen nefrologen van beide partijen worden uitgenodigd. We hopen daar alle neuzen in dezelfde richting te krijgen."Eind november zou dan een tekst voor de dialyseovereenkomst op de NCAZ kunnen liggen waar alle nefrologen achter staan."Het is misschien toch beter om de verandering pas een jaartje later ingang te laten vinden, tegen 2022", zucht Hueting. "Het uitwerken van een nomenclatuurnummer via een KB is immers altijd wel een werk van wat langere adem - en anders dreigen de nefrologen dat geld misschien kwijt te raken. "Consult nefroloogTegelijkertijd kan nog een ander euvel worden verholpen , signaleert ten slotte Moens. Onlangs werd het algemene nomenclatuurnummer voor een consultatie bij een specialist opgedeeld in aparte nummers voor de verschillende ('kleine') specialismen - en meteen ook voor enkele pas erkende beroepstitels."Maar de nefrologen hadden we over het hoofd gezien. Dat gaan we nu meteen verhelpen."