...

Een verslag aan de GMD-houdend huisarts wordt steeds meer als een vast onderdeel gezien van een consultatie bij de specialist. "Telkens wanneer er een update komt binnen de nomenclatuur, wanneer er bijvoorbeeld een opwaardering komt van de prestatie, wordt dit zo nodig nog in de beschrijving aangepast", aldus Roel Van Giel (AADM). Maar Johan Blanckaert (Bvas) vindt deze verplichting vaak overdreven. "We begrijpen de insteek wel. Maar een consult bij een oftalmoloog vindt dikwijls plaats binnen een follow-up en levert geen bijzondere informatie op. We willen de huisarts ook niet bombarderen met verslagen die hij maar in zijn GMD moet zien te verwerken." Bij de behandeling van een aantal dossiers van de Technisch-Geneeskundige Raad (TGR) werd dit voorstel terug naar de betrokken werkgroep gestuurd. "Het is iets anders dan bij een internistisch consult dat plaatsvindt wegens een specifiek probleem, waarbij je de resultaten van de onderzoeken en de specifieke conclusies meedeelt. We willen meer duidelijkheid over wanneer zo een verslag echt nodig is, en wat dat dan precies moet inhouden. Moeten we daar ook de foto's aan toevoegen? Onze oftalmologen binnen de werkgroep zullen de TGR daarover adviseren", aldus dokter Blanckaert. "Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om van ieder consult een verslag uit te brengen aan de huisarts", stelt Roel Van Giel. "De huisarts wil een globaal beeld van de zorg voor zijn patiënt. Wat is er met hem gebeurd? Wat is het plan? Zonder die informatie kan hij zelf geen goede zorg bieden." Dokter Van Giel maakte er zich boos over: "Het is niet de eerste keer dat de Bvas in de NCAZ terugkomt op gemaakte afspraken. Met name over de verslagen na een specialistisch consult. Dat staat nochtans in het akkoord artsen-ziekenfondsen dat ze mee hebben onderhandeld. Bij andere specialismen waar het verslag complexer is dan bij bijvoorbeeld de oftalmologen loopt dat nochtans zonder problemen." "De Bvas heeft ook vertegenwoordigers in de TGR. Door dit dossier terug te sturen blijf je in cirkels draaien. Je moet dan niet klagen dat er zoveel vergaderingen zijn, maar dat het altijd zo lang duurt voordat dossiers hun beslag krijgen", vervolgde hij nog. Michel Creemers (ASGB) toont meer begrip voor zijn collega van de Bvas, maar sluit zich wat het fundamentele principe betreft ook aan bij AADM. "Vanuit de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (waarvan dokter Creemers voorzitter is) stellen we dat de specialist altijd een verslag moet sturen naar de huisarts, ook al heeft het onderzoek niets bijzonders opgeleverd. Dat hoeft dan geen uitvoerig document te zijn." "Blanckaert merkt op dat foto's toevoegen aan het verslag een omslachtig proces is omdat het zware bestanden betreft. Maar als huisarts heb ik weinig aan een foto van de retina - het is niet aan mij om die te beoordelen. Maar ik wil als huisarts wel weten dat mijn patiënt bij de oftalmoloog is geweest, en wat de bevindingen waren." "De huisartsen krijgen de kritiek dat de SumEHR's die ze maken niet altijd goed van kwaliteit zijn. Maar om een goede kwaliteit van SumEHR's af te leveren moet de huisarts steeds de informatie krijgen. Als mijn patiënt diabetes heeft, wil ik weten wanneer de oogfundus de laatste keer is onderzocht. Huisartsen kunnen binnenkort deelnemen aan een barometer om de kwaliteit van hun EMD bij de follow-up van diabetes te beoordelen. Hoe kun je een volledig beeld hebben van de diabeteszorg in je praktijk als je dat soort informatie over je patiënten niet krijgt." Het dossier zal uiteindelijk wel terugkomen op de Nationale Commissie, besluit hij. Andere punten op de NCAZ: Voorzitter Jo De Cock zocht snel kandidaten voor een werkgroep die de voorstellen voor ondersteuning van huisartsenpraktijken door de inzet van zorgpersoneel moet bekijken, en die hij zelf zal leiden. Het is belangrijk dat dit dossier snel vordert, onderstreept Creemers, het budget van 16,5 miljoen euro mag voor 2023 niet verloren gaan. De dossiers over wachtposten inzake investeringskosten die zijn bekeken, kregen groen licht met een aantal kleine opmerkingen van de administratie. Tegen het eind van september moeten de artsensyndicaten een lijst geven met hun nieuwe vertegenwoordigers. De bedoeling is dat artsensyndicaten en ziekenfondsen waken over gendergelijkheid en een diverse, representatieve vertegenwoordiging.De gezondheidsindex in 2024 bedraagt 6,05%, weet Van Giel. De artsensyndicaten moeten voorstellen formuleren voor de besteding van het extra budget uit de groeinorm van 2%. Thomas Gevaert (ASGB) noteerde tijdens een voorbereidende vergadering dat uiteenlopende zorgverleners het ongenoegen over het eigengereide beleid van minister Frank Vandenbroucke delen. Met de 100 miljoen euro voor premies aan geconventioneerde zorgverleners probeert hij alleen maar verdeeldheid te zaaien, maar dit heeft een averechts effect - luidt volgens hem de algemene analyse. Er wordt nagedacht over de precieze besteding van de premie in 2024.