...

De vergadering van de NCAZ hernam de agenda van de vergadering die twee weken geleden was gepland - vlak voor het overleg met minister Maggie De Block - maar die door de artsensyndicaten werd afgezegd. De verschillende voorstellen van de taskforce tot aanpassing van de nomenclatuur werden overlopen - ze moesten nog de zegen krijgen van deze commissie. Samen leveren die voorstellen meer dan 30 miljoen besparingen op (zie ook kader).Verkennende discussieIn het tweede gedeelte van de vergadering vond een verkennende discussie plaats, vertelt Kartel-voorzitter Reinier Hueting. "Jo De Cock heeft een lijstje opgesteld van alle punten die in de laatste tijd in gesprekken met de artsen en met de ziekenfondsen naar voren zijn gekomen", legt hij uit."Het betreft zaken waar we het binnenkort over moeten hebben als we nog voort willen met het huidige overlegsysteem. Welke veranderingen zijn nodig om het overleg opnieuw te laten werken.""Vrij algemeen is de conclusie toch dat deze regering niets anders heeft gedaan dan besparen. Onze minister kan het budget tegen die bezuinigingsdrang niet verdedigen", aldus de Kartel-voorzitter."We moeten er niet op hopen dat dat in de komende jaren zal verbeteren. Het is bijzonder frustrerend om in werkgroepen voorstellen uit te werken die vervolgens nooit worden uitgevoerd.""In het lopende akkoord zijn afspraken niet nagekomen en is het vetrouwen geschonden. Dat blijft voor ons zo."Overleg muurvast door één partnerBvas-voorzitter Marc Moens stelt vast dat er niet alleen budgettair een kink in de kabel zit, maar ook politiek. Hij kaart de houding van het christelijke ziekenfonds aan, dat het overleg in de Nationale Commissie onmogelijk maakt."Er zijn op de vergadering geen grote beslissingen genomen. Er is veel gefilosofeerd. Het systeem zelf is wel in vraag gesteld.""Mjjn grote vraag was: wat wil CM-baas Luc Van Gorp? Uit zijn uitspraken in de media blijkt dat hij staatstarieven wil, gedicteerd door het christelijk ziekenfonds. Staatsgeneeskunde opgelegd door de mutualiteiten.""Iedereen heeft gisteren zijn mening gisteren geuit. Voorzitter Jo De Cock probeert de boel bij elkaar te houden. Maar met Luc Van Gorp lukt dat niet. Hij wilde op mijn vraag zijn standpunt niet verhelderen.""We hebben vertrouwen in de administratie. We willen desnoods met de administratie ook wel onderhandelen over tarieven. We hebben geen vertrouwen in de CM - de grootste verzekeraar die tegelijk ook de grootste zorgverstrekker is."In ieder geval wordt volgende week een nieuwe vergadering van de NCAZ gepland. Dan zal ook de discussie gevoerd worden over de besteding van het bedrag uit de indexmassa dat niet door de regering werd ingehouden.Ondertussen zal NCAZ-voorzitter - en Riziv-baas - Jo De Cock vermoedelijk verdere gesprekken voeren met de betrokken partijen, om het overleg te masseren.Lees donderdag in de krant: 'Nieuwe pijler in ziekteverzekering is nodig'