...

Zoals u in onze vorige editie kon lezen, besloot de NCAZ om de prijs van de NIPT te verlagen van 268 naar 220 euro per test. Die maatregel zou 4,8 miljoen euro besparen en kaderde in een verschuivingsoperatie van in totaal 40 miljoen euro, vrijgemaakt door 'doelmatige zorg', naar een aantal nieuwe projecten die in het akkoord voor 2021 werden afgesproken. Maar de laboratoria - met name de universitaire centra voor menselijke erfelijkheid - trekken nu aan de alarmbel en zeggen dat ze de test tegen die prijs niet kunnen uitvoeren. Er is de laatste tijd al heel wat bespaard in de klinische biologie zegt dokter Marc Moens van de Bvas. Jo De Cock heeft de maatregel nu voorlopig ingetrokken. "Het is de tweede keer op korte tijd dat het Riziv een pas aangekondigde maatregel voor moleculaire diagnostiek moet terugschroeven", weet Moens. "Begin april verlaagde een wet de prijs van de PCR-tests op covid van iets meer dan 47 naar ongeveer 37 euro. De prijsverlaging ging in op 1 mei. Een recente circulaire van het Riziv beperkt deze prijsverlaging met terugwerkende kracht tot 40,44 euro." Over twee weken wordt een nieuwe NCAZ georganiseerd om te kijken wat de echte kostprijs is van een NIPT. Het bedrag van 4,8 miljoen euro komt daarmee voorlopig nog niet voor andere projecten beschikbaar. Aan de andere kant is er door de sleutelletter van enkele verouderde prestaties op nul te zetten, wel al geld vrijgemaakt voor het verhogen van de vergoeding van de consultatie voor pneumologen (plus 2,28 euro) en die van de 'bijgeroepen' specialist aan het bed van een ziekenhuispatiënt - dat laatste meldt dokter Reinier Hueting van Kartel. Op de NCAZ van maandag lag ook een nota voor over de hervorming van de accreditering. Voor Kartel/ASGB gaat die niet ver genoeg door, onder meer, het wegwerken van verschillen in vergoedingen voor prestaties door geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde artsen. Dat systeem zorgt immers voor grote discrepanties in het bedrag dat artsen uit verschillende disciplines met de accreditering binnenhalen. Het Kartel is voorstander van meer accrediteringsforfaits, zegt Hueting. Voor AADM bevat het inhoudelijke deel van de nota goede aanzetten voor een hervorming (persoonlijke leeragenda, gezamenlijke doelstellingen) maar moet er plaats komen voor nieuwe leervormen - en moet de kwaliteitscyclus beter geïntegreerd worden. De nota wordt nu doorgezonden naar de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie. Verder kwamen nog enkele punten aan bod.